SIMAP

SIMAP - strona prowadzona przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, zwierająca informacje o europejskich zamówieniach publicznych.

W ramach SIMAP dostępne są:

TED (Tenders Electronic Daily) - internetowa wersja „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej". Umożliwia bezpłatny dostęp do ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w Unii Europejskiej, w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w innych krajach.

eNotices – narzędzie online umożliwiające przygotowywanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych i publikowanie ich w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Zapewnia dostęp do wszystkich standardowych formularzy używanych w europejskich zamówieniach publicznych.

eTendering - platforma elektronicznych zamówień publicznych, oferująca dostęp do dokumentacji związanej z ogłoszeniami przetargowymi, m.in. do dokumentacji umownej, specyfikacji technicznych, załączników, pytań i odpowiedzi. eTendering stanowi bardzo użyteczne rozszerzenie serwisu TED.

eSenders - informacje przeznaczone dla użytkowników posiadających status TED eSender i na ich temat.

Przejdź do góry strony