Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696 i Dz.U. z 2020 poz. 1062) w Urzędzie Zamówień Publicznych został powołany Koordynator do spraw dostępności.

Funkcję pełni – Andrzej Umiński

e-mail: andrzej.uminski@uzp.gov.pl

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Zamówień Publicznych,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Zamówień Publicznych,
  • monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Przejdź do góry strony