Platforma e-Zamówienia – informacja o aktualnym stanie prac i kolejnych krokach

Szanowni Państwo,

w związku z zaawansowaniem procedury odbiorowej modułu składania ofert i wniosków (MOW) stanowiącym jeden z najważniejszych  elementów Platformy e-Zamówienia, miło nam poinformować Państwa o obecnym stanie prac i kolejnych zaplanowanych działaniach w tym zakresie.

I. Finalizacja odbioru MOW.

Obecnie jesteśmy już na ostatnim etapie procedury odbiorowej modułu składania ofert i wniosków, która rozpoczęła się 6 sierpnia 2021 r.

II. Wdrożenie produkcyjne MOW i związana z tym przerwa techniczna w działaniu Platformy e-Zamówienia.

Kolejnym krokiem po zakończeniu procedury odbiorowej będzie  wdrożenie produkcyjne tego modułu. W związku z tym, iż wdrożenie tak dużego modułu stanowi olbrzymią ingerencję w Platformę e-Zamówienia, konieczna będzie przerwa techniczna  w dostępności Platformy na okres wdrożenia.

Wdrożenie modułu ofert i wniosków i związana z tym niedostępność Platformy planowane są od godz. 14.00 w dniu 14 października 2021 r. (czwartek) do północy 17 października 2021 r. (niedziela).

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie tej niedostępności w prowadzonych przez Państwa postępowaniach.

O powyższej niedostępności będziemy też informować dodatkowymi komunikatami.

III. Pilotaż MOW.

Równolegle z pracami odbiorowymi przyjmowane były zgłoszenia zamawiających, którzy chcieli uczestniczyć w produkcyjnym pilotażu MOW. Warto zauważyć, iż możliwość udziału w pilotażu spotkała się z dużym Państwa zainteresowaniem. Ostatecznie została wyłoniona grupa 100 uczestników pilotażu.

Planowany termin udostępnienia MOW w ramach pilotażu to 18 października 2021 r. Podkreślamy, że pilotaż to produkcyjne działanie MOW, udostępnione tylko dla ograniczonej grupy zamawiających dopuszczonych do pilotażu. Funkcjonalność ta dla pozostałych zamawiających będzie nieaktywna. Natomiast funkcja ta będzie dostępna bez ograniczenia dla wykonawców chcących brać udział w postępowaniu ogłoszonym przez zamawiającego dopuszczonego do pilotażu.

IV. Praca nad modułami monitoringu i analiz oraz e-senderem.

W tle prac odbiorowych MOW trwają prace nad kolejnymi modułami tj. modułem monitoringu i analiz oraz modułem e-sender.

V. Roczne sprawozdanie do Prezesa Urzędu.

Prowadzone są również prace nad rocznym sprawozdaniem przekazywanym do Prezesa Urzędu. Sprawozdanie będzie gotowe i udostępnione Państwu od 1 stycznia 2022 r. Po finalnym wdrożeniu wszystkich modułów (co nastąpi najpóźniej w lipcu 2022 r.) planowane jest, aby roczne sprawozdania dla postępowań prowadzonych i wykorzystujących wszystkie funkcjonalności Platformy  tworzone były z wykorzystaniem danych znajdujących się w Centralnym Repozytorium Danych Platformy e-Zamówienia.

VI. Data zakończenia projektu – 15 lipca 2022 r. – niezagrożona.

Zważywszy na stan zaawansowania budowy poszczególnych modułów, na dzień dzisiejszy końcowa data realizacji projektu budowy Platformy e-Zamówienia tj. 15 lipca 2022 r., mimo napotkanych wyzwań realizacyjnych, jest niezagrożona.

VII. miniPortal -  funkcjonuje do pełnego wdrożenia Platformy e-Zamówienia.

W pełni podtrzymujemy poprzednie deklaracje o utrzymaniu działania miniPortalu do czasu wdrożenia wszystkich modułów Platformy e-Zamówienia z możliwością dokończenia wszczętych w miniPortalu postępowań.

VIII. Kolejne komunikaty – w miarę zaawansowania rzeczowego.

W miarę kolejnych istotnych przyrostów rzeczowych lub funkcjonalnych będziemy Państwa sukcesywnie informować. Powyższe dotyczyć też będzie ważnych informacji związanych z działaniem operacyjnym Platformy. W tym celu będziemy kontynuować prowadzoną politykę informacyjną przy użyciu strony internetowej Urzędu oraz urzędowych mediów społecznościowych.

Przejdź do góry strony