miniPortal

Miło nam poinformować, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zmodernizowaliśmy dla Państwa miniPortal.

Dzięki przeprowadzonym pracom modernizacyjnym miniPortal zapewnia:

  • obsługę komunikacji elektronicznej, w tym składanie ofert i wniosków, zgodnie z nową ustawą PZP, aż do wdrożenia i uruchomienia tej funkcjonalności w ramach docelowego rozwiązania tj. Platformy e-Zamówienia (I kwartał 2021 r.) z możliwością zakończenia na miniPortalu rozpoczętych tam postępowań,
  • oczekiwaną przez Użytkowników automatyzację szyfrowania i deszyfrowania ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
  • możliwość kontynuowania postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r. w oparciu o dotychczasowe przepisy.

Jednocześnie wraz z modernizacją miniPortalu użytkownikom udostępniona została nowa instrukcja obsługi, opisująca wszystkie funkcjonalności systemu.

____________________________

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych przygotował:

Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące porozumiewania się Zamawiających z Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu

SWZ wersja z dnia 11.01.2021 r.:

Przykładowe zapisy SWZ / OPiW dotyczące porozumiewania się zamawiających z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu

____________________________

miniPortal

ePUAP

najczęściej zadawane pytania

Przejdź do góry strony