miniPortal

Szanowni Państwo,

Produkcyjna wersja systemu miniPortal funkcjonuje od 4 października 2018 r. W początkowym okresie funkcjonowania systemu uruchomiono równolegle dostęp do wersji testowej celem zapoznania się przez zamawiających z tym narzędziem. Obecnie główny ruch generowany jest już na wersji produkcyjnej. Z tego powodu, jak również biorąc pod uwagę potrzebę dalszego rozwoju systemu miniPortal, w tym doskonalenie jego funkcjonalności, dostęp do wersji testowej zostanie zamknięty z dniem 10 grudnia br.

miniPortal - Złożenie oferty - film instruktażowy

miniPortal - Przygotowanie postępowania - film instruktażowy

miniPortal - Otwarcie ofert - film instruktażowy

miniPortal - Deszyfrowanie ofert - film instruktażowy

miniPortal - Szyfrowanie ofert - film instruktażowy


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych przygotował "Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące porozumiewania się Zamawiających z Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu".


miniPortal - wersja produkcyjna

Instrukcja Użytkownika Systemu miniPortal ePUAP

miniPortal - Najczęściej zadawane pytania


Prezentacja miniPortalu

Przedstawiamy Państwu prezentację multimedialną dotyczącą miniPortalu, budowanego przy współpracy Urzędu Zamówień Publicznych, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Cyfryzacji. MiniPortal będzie narzędziem przejściowym wykorzystującym dotychczasowe konta zamawiających zarejestrowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykorzystując miniPortal i ePuap, będzie można bezpłatnie przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz możliwa będzie bezpłatna komunikacja między zamawiającym a wykonawcą.

Powyższe rozwiązanie zostanie Państwu wkrótce udostępnione do czasu uruchomienia Platformy e-Zamówienia.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją.


Projekt budowy miniPortalu e-Zamówień.

Przewidując ryzyko, iż do dnia 18 października 2018 r. pełne wdrożenie kompleksowego rozwiązania pozwalającego na profesjonalne i w pełni zautomatyzowane prowadzenie całego procesu udzielenia zamówienia publicznego łącznie z jego monitoringiem (wdrożenie centralnej Platformy e-Zamówień i Portali e-Usług) może okazać się niemożliwe, podjęte zostały działania zmierzające do udostępnienia przyjaznego i nieodpłatnego rozwiązania umożliwiającego komunikację elektroniczną między zamawiającym i wykonawcami, w szczególności elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w zgodzie z wymogami określonymi przez dyrektywy UE.

Zaawansowane działania związane z przygotowaniem miniPortalu prowadzone są przez Urząd Zamówień Publicznych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

Projektowane rozwiązanie będzie rozwiązaniem ogólnodostępnym, uniwersalnym i nieodpłatnym, szczególnie przydatnym zamawiającym, którzy nie posiadają własnych narzędzi informatycznych do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego będą mogli składać do zamawiających w sposób bezpieczny, przede wszystkim oferty, jak również wnioski o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu oraz oferty wstępne.

Projektowane rozwiązanie oparte będzie na efektywnym wykorzystaniu narzędzi elektronicznych i publicznych usług funkcjonujących w państwowych zasobach, tj. Biuletynu Zamówień Publicznych i usług e-PUAP.

Wkrótce z miniPortalu będą mogli korzystać wszyscy zamawiający. Powyższe rozwiązanie będzie funkcjonować do momentu pełnego wdrożenia modelu docelowego.

Pliki

Przejdź do góry strony