Aktualności

miniPortal - szyfrowanie i deszyfrowanie ofert

Opublikowano: 2018-10-15

Realizując postanowienia szczegółowego planu działań zamieszczonego na stronie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 2 października br. publikujemy pierwsze filmy instruktażowe dotyczące miniPortalu. Zamieszczone filmy dotyczą szyfrowania i deszyfrowania ofert.

Konferencja pn. "Dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz projektowanie uniwersalne w zamówieniach publicznych” 24.10.2018 – NABÓR UCZESTNIKÓW

Opublikowano: 2018-10-15

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniu 24 października 2018 r. w Warszawie konferencję pn. „Dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz projektowanie uniwersalne w zamówieniach publicznych”.

Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące porozumiewania się Zamawiających z Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu

Opublikowano: 2018-10-11

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych przygotował "Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące porozumiewania się Zamawiających z Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu".

UZP na Targach POL-ECO SYSTEM 2018 - elektronizacja i kontrola zamówień publicznych

Opublikowano: 2018-10-10

Prezes UZP, Pan Hubert Nowak wraz z pracownikami Urzędu weźmie aktywny udział w konferencji dla Beneficjentów POIŚ na lata 2014-2020, która odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM 2018 w Poznaniu w dniach 22-23.10.2018 r.

Zielone zamówienia publiczne - II edycja szkoleń w 2018 r. - WOLNE MIEJSCA

Opublikowano: 2018-10-09

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniach 10 i 17 października 2018 r. dwa jednodniowe szkolenia z zakresu zielonych zamówień publicznych.

Raport z realizacji Zaleceń Rady Ministrów w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w latach 2016-20 l 7 - podsumowanie i wnioski

Opublikowano: 2018-10-09

Uprzejmie informujemy, iż Rada Ministrów przyjęła w dniu 5 października 2018 r. „Raport z realizacji Zaleceń Rady Ministrów w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w latach 2016- 2017 - podsumowanie i wnioski”.

Uruchomienie miniPortalu

Opublikowano: 2018-10-05

Z radością pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 4 października wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwem Cyfryzacji i Centralnym Ośrodkiem Informatyki zakończyliśmy prace wdrożeniowe nad miniPortalem - systemem dla zamawiających i wykonawców do elektronicznej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówienie publicznego.

Komunikat w sprawie korzystania z miniPortalu

Opublikowano: 2018-10-02

Już 18 października 2018 r. wchodzi w życie obowiązek elektronizacji zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.

Konferencja w Katowicach pt. „Narzędzia elektroniczne wspierające proces udzielania zamówień publicznych” – NABÓR UCZESTNIKÓW

Opublikowano: 2018-09-28

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych pt. „Narzędzia elektroniczne wspierające proces udzielania zamówień publicznych” w Katowicach 8.10.2018 r.

Konferencja w Warszawie pt. „Elektronizacja - przyszłość zamówień publicznych” – NABÓR UCZESTNIKÓW

Opublikowano: 2018-09-28

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych pt. "Elektronizacja - przyszłość zamówień publicznych” - Warszawa, 5 października 2018 r.