Aktualności

KONSULTACJE dot. KONCEPCJI nowego Prawa zamówień publicznych – OLSZTYN, KRAKÓW, LUBLIN

Opublikowano: 2018-06-14

Zapraszamy do udziału w kolejnych konferencjach organizowanych celem konsultacji dot. Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych.

Ankieta dotycząca rozwiązań proponowanych w Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych

Opublikowano: 2018-06-13

Dbając o jak najszersze zapewnienie możliwości zgłaszania uwag do Koncepcji nowego Pzp, Urząd Zamówień Publicznych przygotował ANKIETĘ, która umożliwi powyższe wszystkim zainteresowanym.

Projekt „Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r.” pozytywnie zaopiniowany przez Radę Zamówień Publicznych

Opublikowano: 2018-06-13

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12 czerwca 2018 r. do procesu uzgodnień został skierowany projekt dokumentu „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r.”.

Udostępnienie części Standardów Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia.

Opublikowano: 2018-06-08

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji ukazał się komunikat dotyczący udostępnienia części Standardów Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia w zakresie procedury przetargu nieograniczonego oraz procedury zmiany interfejsu platformy e-Zamówienia.

KONSULTACJE DOTYCZĄCE KONCEPCJI NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Opublikowano: 2018-06-06

Miło nam zaprezentować Państwu efekt prac zespołu przedstawicieli UZP i MPiT, tj. Koncepcję nowego Prawa zamówień publicznych, oraz zaprosić do udziału w konsultacjach.

XI KONFERENCJA NAUKOWA pt. „POTRZEBY I KIERUNKI ZMIAN W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

Opublikowano: 2018-06-06

Serdecznie zapraszamy do udziału w XI Konferencji Naukowej pt. „Potrzeby i kierunki zmian w Prawie zamówień publicznych”.

Szkolenie „Aspekty społeczne w opisie przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert” – 19 czerwca 2018 r.

Opublikowano: 2018-06-05

Uprzejmie informujemy, iż Urząd Zamówień Publicznych organizuje dnia 19 czerwca 2018 r. jednodniowe szkolenie z zakresu aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.

RODO w zamówieniach publicznych

Opublikowano: 2018-05-25

25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Jego przepisy będą miały także zastosowanie do udzielania zamówień publicznych. Prezes UZP podjął prace, mające na celu opracowanie konkretnych wskazówek i przykładowych klauzul  w związku z regulacjami wynikającymi z RODO.

Ogłoszenie tekstów jednolitych dwóch rozporządzeń z zakresu zamówień publicznych

Opublikowano: 2018-05-25

Uprzejmie informujemy, że zostały opublikowane teksty jednolite: rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony.