Informacje

Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 r.

Opublikowano: 2020-08-08
Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 r.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Informator UZP nr 2/2020

Opublikowano: 2020-07-23
Zachęcamy do lektury kolejnego numeru Informatora UZP.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Informator UZP nr 1/2020

Opublikowano: 2020-04-21
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Informatorem UZP.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Kontrole uprzednie w czasie epidemii

Opublikowano: 2020-03-31
Urząd cały czas prowadzi obligatoryjne kontrole uprzednie dla zamówień współfinansowanych ze środków UE
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Działalność Krajowej Izby Odwoławczej w czasie epidemii

Opublikowano: 2020-03-27
Brak rozpraw i posiedzeń jawnych przed KIO. Składanie odwołań bez zmian.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Komunikat w sprawie art. 6 tzw. ustawy o COVID-19

Opublikowano: 2020-03-24
Więcej o stosowaniu art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Komunikacja elektroniczna w dobie zagrożenia epidemicznego

Opublikowano: 2020-03-20
Zachęcamy do elektronicznej komunikacji również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Ograniczony dostęp bezpośredni

Opublikowano: 2020-03-17
Kancelaria Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej funkcjonuje w trybie ograniczonego bezpośredniego kontaktu.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Otwarcie ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego

Opublikowano: 2020-03-16
Transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2 Pzp.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Komunikat w sprawie działalności KIO w związku z pandemią koronawirusa

Opublikowano: 2020-03-12
Zawieszenie organizacji i rozpoznawania spraw w dniach 16-27 marca br.
Czytaj więcej Ikona Strzałka
Przejdź do góry strony