Aktualności

Udział Prezes UZP w Konferencji Jubileuszowej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Opublikowano: 2018-04-20

Prezes Urzędu, Pani Małgorzata Stręciwilk, uczestniczyła w konferencji z okazji 20-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

Opublikowano: 2018-04-20

Uprzejmie informujemy, że w związku z zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, dzień 4 maja 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Zamówień Publicznych.

Konferencja UZP pt. "Zawarcie umowy o zamówienie publiczne" - NABÓR UCZESTNIKÓW

Opublikowano: 2018-04-18

Zapraszamy do udziału w konferencji „Zawarcie umowy o zamówienie publiczne” w dniu 25 kwietnia 2018 r.

Zielone zamówienia publiczne - Szkolenia 2018 r. - WOLNE MIEJSCA

Opublikowano: 2018-04-13

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniach 17 i 24 kwietnia 2018 r. dwa jednodniowe szkolenia z zakresu zielonych zamówień publicznych.

Elektronizacja zamówień publicznych

Opublikowano: 2018-04-12

Szanowni Państwo, przypominamy, że przepisy dyrektyw UE nakazują państwom członkowskim wprowadzenie obowiązkowej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej najpóźniej od dnia 18 października 2018 r.

Seminarium „Działania proceduralne wpływające na efektywność procesu udzielania zamówień publicznych”

Opublikowano: 2018-03-29

28 marca 2018 r. w Warszawie odbyło się seminarium zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych pt. „Działania proceduralne wpływające na efektywność procesu udzielania  zamówień publicznych”.

Seminarium UZP pt. "Działania proceduralne wpływające na efektywność procesu udzielania zamówień publicznych" - NABÓR UCZESTNIKÓW

Opublikowano: 2018-03-19

Zapraszamy do udziału w seminarium UZP pt. „Działania proceduralne wpływające na efektywność procesu udzielania zamówień publicznych” w dniu 28 marca 2018 r.

Raport dotyczący stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych

Opublikowano: 2018-03-16

Udostępniamy Państwu przygotowany przez Urząd Zamówień Publicznych Raport dotyczący stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych. Raport jest efektem analizy przeprowadzonej przez Urząd we wskazanym wyżej obszarze na podstawie umów zawartych w okresie od 1.01.2015 r. do 31.10.2017 r.

Opinie dotyczące aktualności dokumentów w świetle nowelizacji ustawy Pzp oraz nowego podejścia do badania konfliktu interesów.

Opublikowano: 2018-03-08

Uprzejmie informujemy, że w zakładce „Opinie prawne dotyczące nowelizacji ustawy Pzp” zamieszczono, przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych, nowe opinie...

Współpraca UZP z PARP dotycząca informowania o zmianach w sposobie składania JEDZ

Opublikowano: 2018-03-02

W celu rozpowszechnienia wśród uczestników rynku zamówień publicznych informacji nt. sposobu składania JEDZ w postępowaniach wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r., Urząd Zamówień Publicznych podjął współpracę...