Aktualności

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Wiceprezesa UZP

Opublikowano: 2017-12-06

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Wiceprezesa UZP

Podręcznik ,,Zrównoważone zamówienia publiczne. Aspekty społeczne i środowiskowe w procedurze udzielania zamówienia w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych”

Opublikowano: 2017-12-04

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych przygotował Podręcznik „Zrównoważone zamówienia publiczne. Aspekty społeczne i środowiskowe w procedurze udzielania zamówienia w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych”.

Projektowane zmiany wysokości progów unijnych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro

Opublikowano: 2017-11-29

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wszczął procedurę legislacyjną mającą na celu wydanie...

Udostępnienie nowych wzorcowych dokumentów dotyczących: art. 36 ust. 2 pkt 9 ustawy Pzp i art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp

Opublikowano: 2017-11-27

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Repozytorium wiedzy – Wzorcowe dokumenty – Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp zamieszczone zostały nowe dokumenty.

Sąd Najwyższy opublikował informację dotyczącą uchwał w sprawie stosowania art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp i art. 198f ust. 2 zd. 4 ustawy Pzp

Opublikowano: 2017-11-21

Na stronie internetowej Sądu Najwyższego,opublikowany został komunikat o uchwałach SN, dotyczących problematyki wykładni art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp oraz art. 198f ust. 2 zd. 4 ustawy Pzp, które zapadły na skutek zapytań prawnych wystosowanych przez SO w Gdańsku, w związku z rozpoznawanymi przez ten Sąd skargami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołania.

Uchwały Sądu Najwyższego w sprawie stosowania art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp i art. 198f ust. 2 zd. 4 ustawy Pzp

Opublikowano: 2017-11-20

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 listopada 2017 r. Sąd Najwyższy pod sygnaturą akt: III CZP 56/17 i III CZP 58/17 podjął uchwały prawne dotyczące problematyki wykładni art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp oraz art. 198f ust. 2 zd. 4 ustawy Pzp.

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

Opublikowano: 2017-11-06

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 30 października 2017 r. pod poz. 2018 została opublikowana ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Otwarcie konsultacji dot. projektu Wytycznych w sprawie zamówień publicznych na innowacje

Opublikowano: 2017-10-27

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska zamieściła na swojej stronie internetowej informację na temat otwarcia konsultacji dot.projektu Wytycznych w sprawie zamówień publicznych na innowacje.

Komunikat KE Wspieranie inwestycji poprzez dobrowolny mechanizm oceny ex ante aspektów dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych w przypadku dużych projektów infrastrukturalnych

Opublikowano: 2017-10-27

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska opublikowała Komunikat Wspieranie inwestycji poprzez dobrowolny mechanizm oceny ex ante aspektów dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych w przypadku dużych projektów infrastrukturalnych COM(2017) 573 final.