Aktualności

Komunikat o postępowaniu kwalifikacyjnym

Opublikowano: 2017-03-14

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 marca 2017 r. Pan Mateusz Morawiecki, Wiceprezes Rady Ministrów,  Minister Rozwoju i Finansów, ogłosił postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej.

Nowe opinie dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Opublikowano: 2017-03-07

Zachęcamy do zapoznania się z treścią nowych opinii „Podmiot prawa publicznego w świetle nowelizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych” oraz „Relacja art. 22a ust. 6 do art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych”.

Komunikat w sprawie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z wejściem w życie przepisów centralizujących rozliczenia podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego

Opublikowano: 2017-03-02

Zachęcamy do zapoznania się z treścią komunikatu dotyczącego wejścia w życie przepisów centralizujących rozliczenia podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego.

Termin na przekazanie sprawozdań rocznych i sprawozdań z zastosowania klauzul społecznych

Opublikowano: 2017-02-27

Uprzejmie informujemy, że dnia 1 marca 2017 r. upływa termin na składanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach w roku 2016 oraz sprawozdań z zastosowania klauzul społecznych w zamówieniach udzielonych w roku 2016.

Informacja o sprawach sądowych ze skarg Prezesa Urzędu na postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej o odrzucaniu odwołań wniesionych w oparciu o przesłankę wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach poniżej progów unijnych

Opublikowano: 2017-02-27

Uprzejmie informujemy, że do dnia dzisiejszego Prezes Urzędu wniósł 28 skarg na postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołań w postępowaniach poniżej progów unijnych.

Konsultacje publiczne dotyczące mechanizmu oceny ex-ante dużych projektów infrastrukturalnych

Opublikowano: 2017-02-27

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska prowadzi obecnie konsultacje publiczne dotyczące mechanizmu oceny ex-ante dużych projektów infrastrukturalnych.

Debata przedstawicieli organów kontroli: System zamówień publicznych - projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju

Opublikowano: 2017-02-24

23 lutego 2017 r. odbyła się ostatnia w cyklu debat na temat kierunków zmian w obszarze zamówień publicznych - spotkanie przedstawicieli instytucji kontrolnych.

Porozumienie dotyczące projektu budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych

Opublikowano: 2017-02-20

W dniu 17 lutego 2017 r. podpisane zostało „Porozumienie o współpracy w celu realizacji projektu budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych”.

Debata wykonawców: System zamówień publicznych - projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju

Opublikowano: 2017-02-17

16 lutego 2017 r. w ramach cyklu debat na temat kierunków oczekiwanych zmian w obszarze zamówień publicznych odbyło się spotkanie przedstawicieli wykonawców.

Zmiana zakresu dokumentów dotyczących kontroli prowadzonych przez Prezesa UZP, przekazywanych instytucjom zarządzającym, pośredniczącym i wdrażającym programy operacyjne

Opublikowano: 2017-02-16

Uprzejmie informujemy, iż Prezes UZP rozszerzył katalog przekazywanych instytucjom dokumentów związanych z prowadzonymi przez Prezesa UZP kontrolami postępowań o udzielenie zamówień współfinansowanych ze środków UE.