Aktualności

Elektronizacja zamówień publicznych

Opublikowano: 2017-10-20

Prace nad elektronizacją zamówień publicznych weszły w kolejną fazę. Ministerstwo Cyfryzacji, przy koncepcyjnej współpracy Urzędu Zamówień Publicznych, uruchomiło przetarg na budowę narzędzia e-zamówienia – pierwszego elementu całościowego rozwiązania umożliwiającego udzielanie zamówień w formie elektronicznej. Jednocześnie podjęto prace nad udostępnieniem centralnej platformy zakupowej, która będzie drugą, kluczową częścią systemu.

Tekst jednolity rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Opublikowano: 2017-10-17

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 10 października 2017 r. pod poz. 1880 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie...

PARTNERSTWO INNOWACYJNE – rozwiązania prawne i schemat postępowania

Opublikowano: 2017-10-09

Udostępniamy Państwu materiały przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych, dotyczące partnerstwa innowacyjnego, w tym planowania postępowania, procedury i realizacji umowy partnerstwa.

Nabór na stanowisko Wiceprezesa UZP

Opublikowano: 2017-10-06

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ogłasza nabór na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Debata na temat raportu SPZP „Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE”

Opublikowano: 2017-10-03

Dnia 28 września 2017 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Pani Małgorzata Stręciwilk, wraz ze współpracownikami wzięła udział w debacie na temat procedur odwoławczych funkcjonujących w polskim systemie zamówień publicznych zorganizowanej przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych.

Relacja z debaty na temat środków ochrony prawnej na gruncie ustawy Pzp

Opublikowano: 2017-09-29

Uprzejmie przedstawiamy materiał opracowany na podstawie debaty na temat środków ochrony prawnej, która odbyła się w Urzędzie Zamówień Publicznych 12 września 2017 r.

Nabór uczestników na szkolenia pn. „Środowiskowe kryteria oceny ofert oraz zastosowanie rachunku kosztów cyklu życia w praktyce” w dniach 17 i 24 października 2017 r.

Opublikowano: 2017-09-29

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniach 17 i 24 października 2017 r. w Warszawie dwa jednodniowe szkolenia z aspektów środowiskowych w zamówieniach publicznych.

Brak miejsc na szkolenie ,,Aspekty społeczne w ramach kwalifikacji podmiotowej wykonawców. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” 28 września oraz 5 października 2017 r.

Opublikowano: 2017-09-22

Uprzejmie informujemy, że został wyczerpany limit miejsc na organizowane przez Urząd Zamówień Publicznych dnia 28 września oraz 5 października 2017 roku szkolenie ,,Aspekty społeczne w ramach kwalifikacji podmiotowej wykonawców. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”.

Konferencja UZP "Jak dobrze sporządzić specyfikację istotnych warunków zamówienia – doświadczenia praktyczne”

Opublikowano: 2017-09-19

18 września 2017 r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych konferencja pt. „Jak dobrze sporządzić specyfikację istotnych warunków zamówienia – doświadczenia praktyczne”.

Nabór uczestników na szkolenia ,,Aspekty społeczne w ramach kwalifikacji podmiotowej wykonawców. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” 28 września oraz 5 października 2017 r.

Opublikowano: 2017-09-19

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniach 28 września oraz 5 października 2017 r. w Warszawie dwa jednodniowe szkolenia z aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.