Informacje

Lista osób i podmiotów objętych sankcjami w związku z wojną w Ukrainie

Opublikowano: 2022-04-26
Publikacja na stronie internetowej MSWiA
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Informator UZP nr 1/2022

Opublikowano: 2022-04-26
Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Informatora Urzędu Zamówień Publicznych.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Wdrożenie raportów w ramach Modułu Monitorowania i Analiz (narzędzie BI)

Opublikowano: 2022-04-01
od piątku, 1.04.2022 r. od godziny 16.00 do niedzieli 3.04.2022 r. do godziny 20.00 wystąpi niedostępność Platformy e-Zamówienia
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Publikacja w BZP informacji o udzieleniu zamówienia zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Opublikowano: 2022-03-15
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Zakończenie postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa KIO

Opublikowano: 2022-03-07
Publikujemy informację o zakończeniu konkursu na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich

Opublikowano: 2022-02-16
Konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Informator UZP nr 4/2021

Opublikowano: 2022-01-27
Zapraszamy do lektury Informatora UZP nr 4/2021
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Zmiany w ustawie Pzp

Opublikowano: 2022-01-10
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Trzy nowe rozporządzenia do ustawy Pzp

Opublikowano: 2021-12-30
Zostały ogłoszone rozporządzenia wydane na podstawie art. 34 ust. 2, art. 82 ust. 4, art. 103 ust. 4 ustawy Pzp.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Zawieranie umów koncesji - nowy próg unijny i średni kurs euro

Opublikowano: 2021-12-27
W Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” pod poz. 1191 zostało ogłoszone obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnego progu unijnego, jego równowartości w złotych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości umów koncesji.
Czytaj więcej Ikona Strzałka
Przejdź do góry strony