Aktualności

Wyniki ankiety UZP dot. udostępnienia zakładki „Forum Praktyk Branżowych”

Opublikowano: 2018-12-11

Szanowni Państwo, dziękujemy za udział w badaniu dotyczącym udostępnienia organizacjom branżowym miejsca na stronie internetowej Urzędu (zakładki z tzw. „Forum Praktyk Branżowych”) oraz udzielenie odpowiedzi na zamieszczone w nim pytania.

Konferencja UZP pt. "Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi – regulacje i praktyka" - WOLNE MIEJSCA

Opublikowano: 2018-12-11

Uprzejmie informujemy, iż są jeszcze wolne miejsca na konferencję pt. „Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi – regulacje i praktyka”, organizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie 14 grudnia 2018 r.

Zamknięcie testowej wersji miniPortalu

Opublikowano: 2018-12-06

Szanowni Państwo,

biorąc pod uwagę potrzebę dalszego rozwoju systemu miniPortal, w tym doskonalenie jego funkcjonalności, dostęp do wersji testowej zostanie zamknięty z dniem 10 grudnia br.

Zmiany w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych

Opublikowano: 2018-12-03

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych, wprowadzone ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215).

Konferencja pt. "Problematyka antykorupcji i konfliktu interesów w zamówieniach publicznych" - NABÓR UCZESTNIKÓW

Opublikowano: 2018-11-27

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych Konferencji pt. „Problematyka antykorupcji i konfliktu interesów w zamówieniach publicznych”, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2018. w Warszawie.

Planowane szkolenia UZP w Warszawie i Krakowie - KONIEC NABORU (brak miejsc)

Opublikowano: 2018-11-20

Dziękujemy za przesłane zgłoszenia chęci udziału w szkoleniach UZP zaplanowanych do organizacji w Warszawie i Krakowie. W chwili obecnej zamykamy pierwszy etap naboru w związku z wyczerpaniem limitu miejsc.

Planowane szkolenia UZP w Warszawie i w Krakowie

Opublikowano: 2018-11-19

Uprzejmie informujemy, że w okresie pomiędzy 28 listopada a 14 grudnia 2018 r. Urząd planuje zorganizować w Warszawie oraz w Krakowie dwa dwudniowe, bezpłatne, tożsame tematycznie szkolenia dot. udzielania zamówień publicznych.

Dobre praktyki w zakresie pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w procedurze konkursowej

Opublikowano: 2018-11-15

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczono opracowanie pt. „Dobre praktyki w zakresie pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w procedurze konkursowej”, przygotowane przez międzyresortowy Zespół do spraw Programu GovTech Polska.

Nabór na stanowisko Prezesa UZP

Opublikowano: 2018-11-08

Uprzejmie informujemy, że Minister Przedsiębiorczości i Technologii ogłosił nabór na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Wspólne udzielanie zamówień

Opublikowano: 2018-11-07

Uprzejmie informujemy, że w celu przybliżenia uczestnikom rynku zamówień publicznych kwestii wspólnego udzielania zamówień, przygotowane zostało opracowanie dotyczące tej tematyki, a także przykładowe Porozumienie w zakresie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego z wyjaśnieniami. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.