Informacje

Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp przez wspólników spółki cywilnej

Opublikowano: 2021-05-26
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jako podmiotowy środek dowodowy

Opublikowano: 2021-05-26
Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Informator UZP nr 1/2021

Opublikowano: 2021-05-07
Zapraszamy do lektury Informatora UZP nr 1/2021
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Wirtualne warsztaty dotyczące portalu Access2Markets

Opublikowano: 2021-05-04
Środa, 12 maja 2021 r., w godz. 9.00 – 13.00
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Powołanie nowego członka Rady Zamówień Publicznych w wyniku naboru uzupełniającego

Opublikowano: 2021-04-30
Pani Katarzyna Alicja Skwierczyńska została powołana z dniem 1 maja 2021 r. w skład Rady Zamówień Publicznych.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Katalog osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Opublikowano: 2021-04-20
Oświadczenia dotyczące konfliktu interesów
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Większa dostępność strony internetowej Urzędu

Opublikowano: 2021-04-12
Możliwość połączenia się z tłumaczami języka migowego oraz krótka informacja dotyczącą zadań realizowanych przez Urząd w języku migowym
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Materiał dotyczący zamówień przedkomercyjnych

Opublikowano: 2021-04-09
Udzielanie zamówień na usługi badawcze i rozwojowe wyłączone ze stosowania Pzp (zamówienia przedkomercyjne - NCBR)
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Mediacja i inne sposoby polubownego rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych

Opublikowano: 2021-03-26
Rys historyczny, rozwiązania w nowym Pzp, zalety i koszty
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Zalecenia dotyczące prowadzenia postępowania na miniPortalu

Opublikowano: 2021-03-09
Używanie właściwego identyfikatora postępowania
Czytaj więcej Ikona Strzałka
Przejdź do góry strony