Aktualności

Ogłoszenie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-35/17 Saferoad Grawil et Saferoad Kabex

Opublikowano: 2017-08-11

W dniu 13 lipca 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie C-35/17 Saferoad Grawil sp. z o.o. i Saferoad Kabex sp. z.o.o. przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, ECLI:EU:C:2017:557.

Opinia dotycząca relacji art. 22a ust. 6 do art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opublikowano: 2017-08-09

W dniu 4 maja 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Esaprojekt (C-387/14), w którym zmianie uległa dotychczasowa linia orzecznicza Trybunału w przedmiocie niektórych aspektów powoływania się wykonawcy na potencjał podmiotu trzeciego. Powyższe orzeczenie spowodowało konieczność aktualizacji opinii UZP ws. interpretacji art. 22a ust. 6 ustawy Pzp do wersji uwzględniającej wnioski płynące z orzeczenia Trybunału. Jednocześnie należy poinformować, że obszerny komentarz UZP do zapadłego orzeczenia został zamieszczony w najnowszym numerze Informatora UZP.

Wyniki monitoringu stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych za 2016 r.

Opublikowano: 2017-08-09

Szanowni Państwo, prezentujemy opracowany przez Urząd Zamówień Publicznych raport pn. „Wyniki monitoringu stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych za 2016 r.

14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

Opublikowano: 2017-08-08

Uprzejmie informujemy, że w związku z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r., dzień 14 sierpnia 2017 r. będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Zamówień Publicznych.

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2016 r. zostało przyjęte przez Radę Ministrów

Opublikowano: 2017-08-08

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 sierpnia 2017 r. Rada Ministrów, po rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym, przyjęłaSprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2016 r. Członkowie Rady Ministrów nie zgłosili uwag do ww. dokumentu.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Wiceprezesa UZP

Opublikowano: 2017-08-04

Uprzejmie informujemy o wyniku naboru na stanowisko Wiceprezesa UZP.

Informator nr 2/2017

Opublikowano: 2017-08-02

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym Informatorem Urzędu Zamówień Publicznych nr 2/2017.

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2016 r. zostało przyjęte przez Stały Komitet Rady Ministrów i przekazane Radzie Ministrów

Opublikowano: 2017-08-01

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 lipca 2017 r. Stały Komitet Rady Ministrów, po rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym, przyjął projekt Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2016 r., zawierający kompleksowe informacje dotyczące systemu zamówień publicznych, działalności Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz wnioski i rekomendacje na przyszłość.

Publikacja Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

Opublikowano: 2017-07-07

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2017 r. pod poz. 1320 zostało ogłoszone Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

Od 1 lipca 2017 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowano: 2017-07-06

Uprzejmie przypominamy, że od 1 lipca br. obowiązują zmienione przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 2261), które mają wpływ na obowiązki zamawiających.