Informacje

Moduł składania ofert i wniosków wdrożony

Opublikowano: 2021-10-17
Zakończyła się przerwa techniczna w funkcjonowaniu Platformy. Wszystkie funkcjonalności są ponownie dostępne dla użytkowników
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Przerwa techniczna w działaniu Platformy e-Zamówienia

Opublikowano: 2021-10-04
w dniach 14-17 października
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Zmiany w ustawie Pzp

Opublikowano: 2021-09-09
Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw wprowadza m.in. zmiany dotyczące zamówień publicznych.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Prace techniczne na miniPortalu

Opublikowano: 2021-08-13
Przerwy w dostępie do miniPortalu 13 sierpnia między godz. 22:00-23:00
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp przez wspólników spółki cywilnej

Opublikowano: 2021-05-26
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jako podmiotowy środek dowodowy

Opublikowano: 2021-05-26
Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Informator UZP nr 1/2021

Opublikowano: 2021-05-07
Zapraszamy do lektury Informatora UZP nr 1/2021
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Wirtualne warsztaty dotyczące portalu Access2Markets

Opublikowano: 2021-05-04
Środa, 12 maja 2021 r., w godz. 9.00 – 13.00
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Powołanie nowego członka Rady Zamówień Publicznych w wyniku naboru uzupełniającego

Opublikowano: 2021-04-30
Pani Katarzyna Alicja Skwierczyńska została powołana z dniem 1 maja 2021 r. w skład Rady Zamówień Publicznych.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Katalog osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Opublikowano: 2021-04-20
Oświadczenia dotyczące konfliktu interesów
Czytaj więcej Ikona Strzałka
Przejdź do góry strony