Informacje

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Radę Ministrów

Opublikowano: 2016-03-16
Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 marca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Opublikowano: 2016-03-04
Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 marca 2016 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął i rekomendował Radzie Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, opracowany przez Ministerstwo Rozwoju, przy współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw został przekazany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów

Opublikowano: 2016-02-29
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw został przekazany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady MinistrówUprzejmie informujemy, że w dniu 24 lutego 2016 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw opracowany przez Ministerstwo Rozwoju został przekazany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.W wyniku uwag, zgłoszonych w toku uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, w przedłożonym projekcie nowelizacji ustawy Pzp, wprowadzono zmiany językowe i redakcyjno – prawne. Do projektu wprowadzono także zmiany merytoryczne, polegające w przeważającej części na doprecyzowaniu brzmienia wcześniej zaprojektowanych przepisów.Treść projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, projekt uzasadnienia do ustawy wraz z pismem przekazującym projekt do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Nieprawidłowa reklama dot. współpracy UZP z redakcją czasopisma

Opublikowano: 2016-02-26
Urząd Zamówień Publicznych informuje, iż dystrybuowana wśród potencjalnych czytelników miesięcznika „Monitor Zamówień Publicznych” reklama wskazująca na współpracę Urzędu Zamówień Publicznych z redakcją została opublikowana bez wiedzy i zgody Urzędu.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Sprawozdawczość - klauzule społeczne - PRZYPOMNIENIE

Opublikowano: 2016-02-23
Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy o obowiązku sprawozdawczym z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Termin na złożenie przez kierowników jednostek administracji rządowej sprawozdania za 2015 r. upływa 1 marca br.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Porozumienie dotyczące Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych

Opublikowano: 2016-02-22
W dniu 15 lutego 2016 r. pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych, Regionalną Izbą Obrachunkową w Krakowie i Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zostało zawarte Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie organizacji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca zarzutów odwołania nierozstrzygniętych w sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2016-02-19
W dniu 17 lutego 2016 r. w sprawie oznaczonej sygnaturą akt III CZP 111/15 Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej podjął uchwałę o następującej treści: „Dopuszczalna jest skarga do sądu od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca zarzutów oddalonych w uzasadnieniu tego orzeczenia a nierozstrzygniętych w sentencji”.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych

Opublikowano: 2016-02-18
Uprzejmie informujemy, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych w Repozytorium Wiedzy w zakładce Interpretacja przepisów/Opinie dotyczące ustawy PZP/Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych zamieszczone zostały Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych oraz Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.Link bezpośredni: Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Zmieniony wniosek Rozporządzenia w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii

Opublikowano: 2016-02-17
Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 stycznia 2016 r. Kolegium Komisji Europejskiej przyjęło zmieniony wniosek legislacyjny – projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich (KOM (2016) 34). Stanowisko Rządu RP do przedmiotowego wniosku legislacyjnego zostało przyjęte w dniu 12 lutego 2016 r.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Projekt nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych został skierowany do uzgodnień i konsultacji

Opublikowano: 2016-01-20
Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 stycznia 2016 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw opracowany przez Ministerstwo Rozwoju został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.
Czytaj więcej Ikona Strzałka
Przejdź do góry strony