Informacje

Zmieniony wniosek Rozporządzenia w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii

Opublikowano: 2016-02-17
Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 stycznia 2016 r. Kolegium Komisji Europejskiej przyjęło zmieniony wniosek legislacyjny – projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich (KOM (2016) 34). Stanowisko Rządu RP do przedmiotowego wniosku legislacyjnego zostało przyjęte w dniu 12 lutego 2016 r.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Projekt nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych został skierowany do uzgodnień i konsultacji

Opublikowano: 2016-01-20
Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 stycznia 2016 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw opracowany przez Ministerstwo Rozwoju został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Wzór umowy o świadczenie usług sprzątania

Opublikowano: 2016-01-20
W "Repozytorium wiedzy" w dziale "Wzorcowe dokumenty" został udostępniony wzór umowy o świadczenie usług sprzątania.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Wzór regulaminu pracy komisji przetargowej

Opublikowano: 2016-01-15
W "Repozytorium wiedzy" w dziale "Wzorcowe dokumenty" został udostępniony wzór regulaminu pracy komisji przetargowej.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach

Opublikowano: 2016-01-12
Uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazywania przez zamawiających do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach. Zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2015 należy przekazać w terminie do dnia 1 marca 2016 r.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Sprawozdawczość - klauzule społeczne

Opublikowano: 2016-01-11
Obowiązek sprawozdawczy kierowników jednostek administracji rządowej wynikający z „Zaleceń w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych" przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 28 lipca 2015 r.
Czytaj więcej Ikona Strzałka
Przejdź do góry strony