Informacje

Zmiany w ustawie Pzp oraz ustawie o finansach publicznych

Opublikowano: 2021-11-22
W Dzienniku Ustaw RP pod poz. 2054 została ogłoszona ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Informator UZP nr 3/2021

Opublikowano: 2021-11-02
Zapraszamy do lektury Informatora UZP nr 3/2021
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Moduł składania ofert i wniosków wdrożony

Opublikowano: 2021-10-17
Zakończyła się przerwa techniczna w funkcjonowaniu Platformy. Wszystkie funkcjonalności są ponownie dostępne dla użytkowników
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Przerwa techniczna w działaniu Platformy e-Zamówienia

Opublikowano: 2021-10-04
w dniach 14-17 października
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Zmiany w ustawie Pzp

Opublikowano: 2021-09-09
Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw wprowadza m.in. zmiany dotyczące zamówień publicznych.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Prace techniczne na miniPortalu

Opublikowano: 2021-08-13
Przerwy w dostępie do miniPortalu 13 sierpnia między godz. 22:00-23:00
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Katalog osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Opublikowano: 2021-04-20
Oświadczenia dotyczące konfliktu interesów
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Większa dostępność strony internetowej Urzędu

Opublikowano: 2021-04-12
Możliwość połączenia się z tłumaczami języka migowego oraz krótka informacja dotyczącą zadań realizowanych przez Urząd w języku migowym
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Wskazówki dla zamawiających publicznych do opracowania analizy potrzeb i wymagań

Opublikowano: 2021-01-04
w świetle nowego Prawa zamówień publicznych
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Działalność Krajowej Izby Odwoławczej w czasie epidemii

Opublikowano: 2020-03-27
Brak rozpraw i posiedzeń jawnych przed KIO. Składanie odwołań bez zmian.
Czytaj więcej Ikona Strzałka
Przejdź do góry strony