Zakończenie postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa KIO

Na podstawie §16 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz. U. poz. 381) informujemy o zakończeniu konkursu na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej ogłoszonego w dniu 27 października 2021 r. przez  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Z uwagi na brak osób zainteresowanych udziałem w prowadzonym postępowaniu konkursowym Komisja kwalifikacyjna nie wyłoniła kandydata na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Przejdź do góry strony