Informacje

Nowe nabory na platformie eKatalogi

Opublikowano: 2016-04-05
Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów – eKatalogi daje przedsiębiorcom coraz więcej możliwości prezentowania ofert. Nowe nabory są dla przedsiębiorców zainteresowanych wejściem na szeroki rynek zamówień publicznych sposobem bezpłatnego wystawiania swoich produktów bądź usług.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw został skierowany do Komisji Gospodarki i Rozwoju

Opublikowano: 2016-04-01
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.03.2016 r. podczas 15 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 366).
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Przedsięwzięcia edukacyjne związane z nowelizacją ustawy Pzp

Opublikowano: 2016-03-29
W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r., Urząd Zamówień Publicznych planuje przeprowadzenie szeregu działań edukacyjnych.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Powołanie Dyrektora Generalnego Urzędu Zamówień Publicznych

Opublikowano: 2016-03-21
Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 marca 2016 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Pani Małgorzata Stręciwilk powołała na stanowisko Dyrektora Generalnego Urzędu Zamówień Publicznych Pana Sebastiana Szaładzińskiego.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Informacja dotycząca wyników kontroli przeprowadzonych w 2015 r.

Opublikowano: 2016-03-17
Prezentujemy wyniki przeprowadzonych w 2015 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Radę Ministrów

Opublikowano: 2016-03-16
Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 marca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Opublikowano: 2016-03-04
Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 marca 2016 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął i rekomendował Radzie Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, opracowany przez Ministerstwo Rozwoju, przy współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Kolejne nabory uruchomione na Platformie eKatalogi

Opublikowano: 2016-03-03
Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów www.ekatalogi.uzp.gov.pl stale rozszerza listę kategorii, w których przedsiębiorcy mogą oferować swoje produkty bądź usługi.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw został przekazany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów

Opublikowano: 2016-02-29
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw został przekazany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady MinistrówUprzejmie informujemy, że w dniu 24 lutego 2016 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw opracowany przez Ministerstwo Rozwoju został przekazany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.W wyniku uwag, zgłoszonych w toku uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, w przedłożonym projekcie nowelizacji ustawy Pzp, wprowadzono zmiany językowe i redakcyjno – prawne. Do projektu wprowadzono także zmiany merytoryczne, polegające w przeważającej części na doprecyzowaniu brzmienia wcześniej zaprojektowanych przepisów.Treść projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, projekt uzasadnienia do ustawy wraz z pismem przekazującym projekt do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Nieprawidłowa reklama dot. współpracy UZP z redakcją czasopisma

Opublikowano: 2016-02-26
Urząd Zamówień Publicznych informuje, iż dystrybuowana wśród potencjalnych czytelników miesięcznika „Monitor Zamówień Publicznych” reklama wskazująca na współpracę Urzędu Zamówień Publicznych z redakcją została opublikowana bez wiedzy i zgody Urzędu.
Czytaj więcej Ikona Strzałka
Przejdź do góry strony