Informacje

Komunikat w sprawie elektronizacji zamówień w związku z decyzją Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Opublikowano: 2020-03-11
Zgoda na zwiększenie kwoty dofinansowania projektu budowy platformy e-Zamówienia
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Komunikat w sprawie elektronizacji w związku z wyrokiem KIO z dnia 10 marca 2020 r.

Opublikowano: 2020-03-10
Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę platformy e-Zamówienia.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Kalkulatory kosztów cyklu życia (LCC)

Opublikowano: 2020-01-08
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Rozporządzenia w sprawie nowych kwot progowych, nowego kursu złotego w stosunku do euro oraz wzorów ogłoszeń zamieszczanych w BZP

Opublikowano: 2019-12-20
Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Nowe kwoty progowe i nowy kurs złotego w stosunku do euro

Opublikowano: 2019-12-03
Zmiany od 1 stycznia 2020 r.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Wyniki badań dotyczących konkurencyjności w zamówieniach publicznych

Opublikowano: 2019-10-16
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Ustawa zapewniająca stosowanie RODO

Opublikowano: 2019-04-30
4.05.2019 r. wchodzi w życie ustawa zapewniająca stosowanie RODO, która wprowadza zmiany w ustawie Pzp i ustawie o umowie koncesji.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Pierwsze materiały w Forum Praktyk Branżowych

Opublikowano: 2019-01-28
W Forum Praktyk Branżowych zamieszczono pierwsze materiały dotyczące usług tłumaczenia.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych skierowany do uzgodnień

Opublikowano: 2019-01-24
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Konkurs na pozacenowe kryteria oceny ofert – druga edycja

Opublikowano: 2019-01-06
Znasz dobry przykład kryteriów pozacenowych? Zastosowałeś efektywne kryterium w prowadzonym postępowaniu? Uzyskałeś dobry wynik dzięki kryteriom jakościowym?
Czytaj więcej Ikona Strzałka
Przejdź do góry strony