Wdrożenie raportów w ramach Modułu Monitorowania i Analiz (narzędzie BI)

Szanowni Państwo,

Udostępnienie dla wszystkich użytkowników modułu składania ofert i wniosków to nie jedyna zmiana jaka 4 kwietnia nastąpi w ramach Platformy e-Zamówienia. W tym samym czasie wdrożona zostanie kolejna, istotna część Platformy e-Zamówienia - udostępnione zostaną wymienione niżej raporty w ramach wdrażanego Modułu Monitorowania i Analiz:

  • Raport z ogłoszeń opublikowanych w BZP i Dz. Urz. UE;
  • Raport zamówień zrównoważonych oraz innowacyjnych z ogłoszeń opublikowanych w BZP i Dz. Urz. UE;
  • Raport ze zdarzeń w postępowaniu;
  • Raport danych ogólnych o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych w Polsce.

Moduł umożliwi przeglądanie danych bezpośrednio zgromadzonych na Platformie e-Zamówienia.

W związku z wdrożeniem Modułu Monitowania i Analiz informujemy, że od piątku, 1 kwietnia 2022 r. od godziny 16.00 do niedzieli 3 kwietnia 2022 r. do godziny 20.00 wystąpi niedostępność Platformy e-Zamówienia niezbędna do wykonania wspomnianych wyżej prac.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie niedostępności całej Platformy e-Zamówienia, w tych dniach, w tym Biuletynu Zamówień Publicznych jak i Modułu Składania Ofert i Wniosków w prowadzonych przez Państwa postępowaniach.

Przejdź do góry strony