Informacje

Kolejne funkcjonalności Platformy e-Zamówienia oddane do użytku

Opublikowano: 2021-01-18
ogłoszenia o wynikach konkrsu, zmianie umowy, wykonaniu umowy o spełnianiu okoliczności
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Bezpłatne seminarium

Opublikowano: 2021-01-15
Temat: Zamówienia publiczne na innowacje
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach w roku 2020

Opublikowano: 2021-01-12
Przypominamy Zamawiającym o obowiązku przekazania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Oddanie do użytku kolejnych funkcjonalności Platformy e-Zamówienia

Opublikowano: 2021-01-11
Plany postępowań oraz Informacja do Prezesa UZP w trybie art. 81 nowego Pzp
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Moment wszczęcia postępowania a możliwość prowadzenia postępowania

Opublikowano: 2021-01-11
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

Opublikowano: 2021-01-04
Umowy koncesji - aktualny próg unijny, jego równowartość w złotych oraz średni kursu złotego w stosunku do euro
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Wskazówki dla zamawiających publicznych do opracowania analizy potrzeb i wymagań

Opublikowano: 2021-01-04
w świetle nowego Prawa zamówień publicznych
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Testowa (demonstracyjna) wersja platformy e-Zamówienia

Opublikowano: 2021-01-04
Przypominamy, że obok produkcyjnej wersji platformy e-Zamówienia dostępna jest jej wersja testowa (demonstracyjna)
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Obwieszczenia Prezesa UZP

Opublikowano: 2021-01-01
Progi unijne, równowartość, średni kurs euro oraz akty prawne wdrażające przepisy z zał. II do dyrektywy PE i Rady 2014/25/UE
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Kolejny moduł Platformy e-Zamówienia udostępniony – nowy BZP!

Opublikowano: 2021-01-01
Nowy Biuletyn Zamówień Publicznych już działa!
Czytaj więcej Ikona Strzałka
Przejdź do góry strony