Informacje

Informator UZP nr 4/2021

Opublikowano: 2022-01-27
Zapraszamy do lektury Informatora UZP nr 4/2021
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Zmiany w ustawie Pzp

Opublikowano: 2022-01-10
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Trzy nowe rozporządzenia do ustawy Pzp

Opublikowano: 2021-12-30
Zostały ogłoszone rozporządzenia wydane na podstawie art. 34 ust. 2, art. 82 ust. 4, art. 103 ust. 4 ustawy Pzp.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Zawieranie umów koncesji - nowy próg unijny i średni kurs euro

Opublikowano: 2021-12-27
W Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” pod poz. 1191 zostało ogłoszone obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnego progu unijnego, jego równowartości w złotych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości umów koncesji.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Czyste pojazdy

Opublikowano: 2021-12-20
Nowe obowiązki na wszystkie podmioty zobowiązane do stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych po zmianie ustawy o elektromobilności.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Zamówień Publicznych

Opublikowano: 2021-12-17
Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2021 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Zamówień Publicznych.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Informacja o powołaniu Komisji kwalifikacyjnej w konkursie na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2021-12-16
15 grudnia br. Minister Rozwoju i Technologii powołał Komisję kwalifikacyjną w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Nowe progi unijne i nowy średni kurs

Opublikowano: 2021-12-16
Nowe progi unijne i ich równowartości w złotych oraz nowy średni kurs - obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Przerwa techniczna w działaniu miniPortalu

Opublikowano: 2021-12-14
sobota, 18 grudnia 2021 r.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Zmiany w ustawie Pzp

Opublikowano: 2021-12-13
W Dzienniku Ustaw RP została ogłoszona ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw
Czytaj więcej Ikona Strzałka
Przejdź do góry strony