Informacje

Powołanie nowego członka Rady Zamówień Publicznych w wyniku naboru uzupełniającego

Opublikowano: 2021-04-30
Pani Katarzyna Alicja Skwierczyńska została powołana z dniem 1 maja 2021 r. w skład Rady Zamówień Publicznych.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Katalog osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Opublikowano: 2021-04-20
Oświadczenia dotyczące konfliktu interesów
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Większa dostępność strony internetowej Urzędu

Opublikowano: 2021-04-12
Możliwość połączenia się z tłumaczami języka migowego oraz krótka informacja dotyczącą zadań realizowanych przez Urząd w języku migowym
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Materiał dotyczący zamówień przedkomercyjnych

Opublikowano: 2021-04-09
Udzielanie zamówień na usługi badawcze i rozwojowe wyłączone ze stosowania Pzp (zamówienia przedkomercyjne - NCBR)
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Mediacja i inne sposoby polubownego rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych

Opublikowano: 2021-03-26
Rys historyczny, rozwiązania w nowym Pzp, zalety i koszty
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Zalecenia dotyczące prowadzenia postępowania na miniPortalu

Opublikowano: 2021-03-09
Używanie właściwego identyfikatora postępowania
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Zakończenie pilotażu systemu IMI w zamówieniach publicznych

Opublikowano: 2021-03-05
Komisja Europejska poinformowała o zakończeniu projektu pilotażowego systemu IMI w obszarze zamówień publicznych.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Zamówienia w trybie zamówień z wolnej ręki w ramach instytucji tzw. in-house

Opublikowano: 2021-03-05
w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Nabór uzupełniający do Rady Zamówień Publicznych

Opublikowano: 2021-02-24
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza do składania zgłoszeń w celu uzupełnienia składu  Rady Zamówień Publicznych.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych za rok 2020

Opublikowano: 2021-01-26
Podstawa prawna oraz zasady
Czytaj więcej Ikona Strzałka
Przejdź do góry strony