Informacje

Kalkulatory kosztów cyklu życia (LCC)

Opublikowano: 2020-01-08
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Rozporządzenia w sprawie nowych kwot progowych, nowego kursu złotego w stosunku do euro oraz wzorów ogłoszeń zamieszczanych w BZP

Opublikowano: 2019-12-20
Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Nowe kwoty progowe i nowy kurs złotego w stosunku do euro

Opublikowano: 2019-12-03
Zmiany od 1 stycznia 2020 r.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Wyniki badań dotyczących konkurencyjności w zamówieniach publicznych

Opublikowano: 2019-10-16
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Ustawa zapewniająca stosowanie RODO

Opublikowano: 2019-04-30
4.05.2019 r. wchodzi w życie ustawa zapewniająca stosowanie RODO, która wprowadza zmiany w ustawie Pzp i ustawie o umowie koncesji.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Pierwsze materiały w Forum Praktyk Branżowych

Opublikowano: 2019-01-28
W Forum Praktyk Branżowych zamieszczono pierwsze materiały dotyczące usług tłumaczenia.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych skierowany do uzgodnień

Opublikowano: 2019-01-24
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Konkurs na pozacenowe kryteria oceny ofert – druga edycja

Opublikowano: 2019-01-06
Znasz dobry przykład kryteriów pozacenowych? Zastosowałeś efektywne kryterium w prowadzonym postępowaniu? Uzyskałeś dobry wynik dzięki kryteriom jakościowym?
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach (art. 98 Pzp)

Opublikowano: 2019-01-03
Od 1 stycznia 2019 r. można składać roczne sprawozdania o zamówieniach udzielonych w 2018 r.Termin upływa 1 marca 2019 r.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych

Opublikowano: 2018-12-21
Przedmiotowa ustawa określa m.in. zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.
Czytaj więcej Ikona Strzałka
Przejdź do góry strony