Informacje

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach (art. 98 Pzp)

Opublikowano: 2017-01-04
Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych udostępniono formularz Rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach (art. 98 Pzp)

Opublikowano: 2017-01-04
Szanowni Państwo,uprzejmie informujemy, iż, w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038), na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych udostępniono formularz Rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Kolejne odpowiedzi na nowe pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Opublikowano: 2016-12-15
Uprzejmie informujemy, że w Repozytorium wiedzy w zakładce Nowelizacja ustawy Pzp, zamieszczone zostały odpowiedzi na kolejne zgłaszane do Urzędu Zamówień Publicznych pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy Pzp. Uzupełniony materiał obejmuje nowe zagadnienia odnoszące się do: podmiotowego i przedmiotowego stosowania ustawy Pzp oraz badania i oceny ofert. Uzupełniono również materiał o pytania i odpowiedzi dotyczące kwalifikacji podmiotowej wykonawców, „procedury odwróconej”, usług społecznych i innych szczególnych usług oraz środków ochrony prawnej.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Informacja o zmianach w przepisach w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920)

Opublikowano: 2016-12-13
Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 grudnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920), z wyjątkiem art. 20 ust. 1 pkt 4-7 oraz ust. 3–5, art. 48 ust. 3 i art. 50 (dotyczących zamówień in-house oraz partnerstwa publiczno-publicznego), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Debata przedstawicieli środowiska naukowego: System zamówień publicznych - projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju

Opublikowano: 2016-12-01
1 grudnia 2016 r. odbyła się debata przedstawicieli środowiska naukowego na temat kierunków oczekiwanych zmian w obszarze zamówień publicznych.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Nowe opinie prawne dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Opublikowano: 2016-11-16
Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych nie tylko wprowadziła nowe, nieznane wcześniej rozwiązania, ale także znacząco zmodyfikowała te przepisy i instytucje, które były dobrze znane praktykom rynku zamówień publicznych, i co do których wykształciło się bogate orzecznictwo. Prezes Urzędu,  odnosząc się także do wniosków zainteresowanych podmiotów, uznał za szczególnie warte przybliżenia Państwu dwa tego typu zagadnienia tj. nowe przepisy dotyczące rażąco niskiej ceny oferty oraz zagadnienie zamówień uzupełniających i dodatkowych w przepisach przejściowych.  W tym celu przedstawiamy Państwu dwie opinie prawne zatytułowane: „Badanie rażąco niskiej ceny oferty po nowelizacji” oraz „Zamówienia dodatkowe i zamówienia uzupełniające w przepisach przejściowych”. W treści opinii dot. rażąco niskiej ceny poruszony został w szczególności wątek rozszerzenia dotychczasowego zakresu przedmiotowego badania ceny oferty oraz nowych przesłanek wskazujących na obligatoryjność takiego badania. W treści opinii dotyczącej zamówień dodatkowych i uzupełniających znajduje się odpowiedź na pytanie, czy na gruncie przepisów przejściowych dotyczących zmian umów (dla zamówień wszczętych przed wejściem w życie nowelizacji) możliwe jest udzielenie zamówienia uzupełniającego w formie aneksu do umowy, nawet wtedy gdy została już ona wykonana.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Zielone zamówienia publiczne - szkolenie

Opublikowano: 2016-11-07
W dniu 7 listopada br. w Urzędzie Zamówień Publicznych odbyło się pierwsze szkolenie w ramach tegorocznej edycji wydarzeń informacyjno-szkoleniowych poświęconych tematyce zielonych zamówień publicznych.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Dzień Otwarty eKatalogów w Urzędzie Zamówień Publicznych

Opublikowano: 2016-10-31
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli zamawiających i przedsiębiorców oraz wszystkich innych zainteresowanych Elektroniczną Platformą Katalogów Produktów - eKatalogi na kolejny Dzień Otwarty, 18 listopada 2016 r.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Zielone zamówienia publiczne - szkolenia

Opublikowano: 2016-10-24
Urząd Zamówień Publicznych organizuje IX edycję szkoleń dotyczących możliwości uwzględniania aspektów środowiskowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Szkolenia odbędą się w terminach 7 i 10 listopada br. w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Udział Prezes UZP w XI Forum Przetargów Publicznych

Opublikowano: 2016-10-11
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Pani Małgorzata Stręciwilk, wzięła udział w inauguracji XI edycji Forum Przetargów Publicznych, 10 października 2016 r., w Jachrance k. Warszawy.
Czytaj więcej Ikona Strzałka
Przejdź do góry strony