Slider

Aktualności

Nowe nabory na Platformie eKatalogi

Opublikowano: 2016-02-05

W bieżącym tygodniu na Elektronicznej Platformie Katalogów Produktów – eKatalogi www.ekatalogi.uzp.gov.pl uruchomiono kolejne nabory.

Żywność i napoje na platformie eKatalogi

Opublikowano: 2016-01-22

Przedsiębiorcy branży spożywczej uzyskali możliwość zamieszczania na udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych Elektronicznej Platformie Katalogów Produktów ofert w kategorii żywność i napoje.

Nowe nabory na Platformie eKatalogi dla branży IT oraz usług naprawczych

Opublikowano: 2016-01-21

Na Elektronicznej Platformie Katalogów Produktów – eKatalogi uruchomiono kolejne nabory.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Opublikowano: 2016-01-21

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Wzór umowy o świadczenie usług sprzątania

Opublikowano: 2016-01-20

W "Repozytorium wiedzy" w dziale "Wzorcowe dokumenty" został udostępniony wzór umowy o świadczenie usług sprzątania.

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)