XXV Szkoła Zarządzania Strategicznego

Mateusz Winiarz, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego UZP, wzięli udział w XXV Szkole Zarządzania Strategicznego. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Rektorów Polskich w partnerstwie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W trakcie wydarzenia skierowanego do Kanclerzy, Dyrektorów, Kwestorów i Głównych Księgowych uczelni wyższych, przedstawiciele Urzędu opowiadali o regulacjach Prawa zamówień publicznych, a także odpowiadali na pytania zgromadzonych uczestników.

Galeria

Przejdź do góry strony