TED

TED (Tenders Electronic Daily) - internetowa wersja „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej". Umożliwia bezpłatny dostęp do ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w Unii Europejskiej, w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w innych krajach.

Przejdź do góry strony