Platforma e-Zamówienia - nowe funkcjonalności – konferencja dla Zamawiających

Uprzejmie informujemy, iż w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt.  „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniu 30 czerwca 2022 r. konferencję on-line z panelem szkoleniowym poświęconą Platformie e-Zamówienia.

Podczas wydarzenia zaprezentujemy Państwu działanie Platformy e-Zamówienia w szczególności Moduł ofert i wniosków, usługę eSendera umożliwiającą przekazywanie do publikacji w TED ogłoszeń unijnych z poziomu Platformy e-Zmówienia, formularze ogłoszeń unijnych oraz interaktywny formularz JEDZ.  Pokażemy również Moduł Monitorowania i Analiz z raportami dotyczącymi zamówień publicznych.

Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej (w tym jednostek podległych), zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych.

Konferencja odbędzie się w trybie on-line w dniu 30 czerwca 2022 r. w godzinach 10:00 – 15:00.Spotkanie będzie prowadzone w formie zdalnej za pomocą dedykowanej platformy internetowej.

Aby zgłosić swój udział w konferencji, należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY https://app.livestorm.co/transmisjalive/konferencja-ezamowienia (LIMIT MIEJSC WYCZERPANY)

Liczba uczestników konferencji jest ograniczona i wynosi 300 osób. Formularz rejestracyjny będzie dostępny do czasu wyczerpania limitu miejsc. Po zarejestrowaniu uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji wraz z linkiem dostępu do zalogowania się na platformę, na której będzie odbywać się konferencja on-line.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Przejdź do góry strony