Videochat dla przedsiębiorców - Prawo zamówień publicznych

21 czerwca odbył się videochat dla przedsiębiorców poświęcony Prawu zamówień publicznych. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach obchodzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii Dnia Przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy, którzy zgłosili chęć udziału w wydarzeniu mieli możliwość zadania pytań dotyczących obowiązującego obecnie Prawa zamówień publicznych, które weszło w życie 1 stycznia 2021 roku. Na pytania odpowiadał Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego UZP.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 osób. Pytania dotyczyły m.in, terminów związania ofertą, kwestii zmiany umów, środków ochrony prawnej, a także przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych.

Dziękujemy za zainteresowanie wydarzeniem, za liczny Państwa udział oraz za interesującą dyskusję!

Przejdź do góry strony