Szkolenia online „Społeczne zamówienia publiczne”...
Pilotaż modułu składania ofert i wniosków...
Sprawozdanie Prezesa UZP za 2020 rok...
Aktualny stan prac nad Platformą e-Zamówienia...
Cykl konferencji „Zamówienia publiczne. Prawo i...