Slider

           

Aktualności

miniPortal - szyfrowanie i deszyfrowanie ofert

Opublikowano: 2018-10-15

Realizując postanowienia szczegółowego planu działań zamieszczonego na stronie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 2 października br. publikujemy pierwsze filmy instruktażowe dotyczące miniPortalu. Zamieszczone filmy dotyczą szyfrowania i deszyfrowania ofert.

Konferencja pn. "Dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz projektowanie uniwersalne w zamówieniach publicznych” 24.10.2018 – NABÓR UCZESTNIKÓW

Opublikowano: 2018-10-15

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniu 24 października 2018 r. w Warszawie konferencję pn. „Dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz projektowanie uniwersalne w zamówieniach publicznych”.

Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące porozumiewania się Zamawiających z Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu

Opublikowano: 2018-10-11

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych przygotował "Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące porozumiewania się Zamawiających z Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu".

UZP na Targach POL-ECO SYSTEM 2018 - elektronizacja i kontrola zamówień publicznych

Opublikowano: 2018-10-10

Prezes UZP, Pan Hubert Nowak wraz z pracownikami Urzędu weźmie aktywny udział w konferencji dla Beneficjentów POIŚ na lata 2014-2020, która odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM 2018 w Poznaniu w dniach 22-23.10.2018 r.

Zielone zamówienia publiczne - II edycja szkoleń w 2018 r. - WOLNE MIEJSCA

Opublikowano: 2018-10-09

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniach 10 i 17 października 2018 r. dwa jednodniowe szkolenia z zakresu zielonych zamówień publicznych.

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)