XIV Konferencja - Zielone zamówienia publiczne...
Wyniki badań dotyczących konkurencyjności w zamówieniach...
Nowe Prawo zamówień publicznych podpisane przez...
Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich...
Senat przyjął bez poprawek Prawo zamówień...