Prace nad przywróceniem orzekania Krajowej Izby...
Nowelizacja tzw. Ustawy o COVID-19 opublikowana...
Podpisanie umowy na budowę platformy e-Zamówienia...
Konkurs „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”...
Nowelizacja tzw. ustawy o COVID-19