Slider

 
Debata przedstawicieli organów kontroli - slider

Debata przedstawicieli organów kontroli: System zamówień publicznych - projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju

23 lutego 2017 r. odbyła się ostatnia w cyklu debat na temat kierunków zmian w obszarze zamówień publicznych - spotkanie przedstawicieli instytucji kontrolnych.

czytaj więcej >
         

Aktualności

Debata „System zamówień publicznych - projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju” z udziałem ekspertów zajmujących się w praktyce zagadnieniami z obszaru zamówień publicznych

Opublikowano: 2016-12-09

8 grudnia 2016 r. odbyła się druga z serii debat na temat kierunków oczekiwanych zmian w obszarze zamówień publicznych.

Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020 - Konsultacje publiczne

Opublikowano: 2016-12-09

Uprzejmie informujemy, iż Urząd Zamówień Publicznych opracował projekt Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020, którego celem jest dalsza popularyzacja uwzględniania aspektów środowiskowych oraz społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

Zielone Zamówienia Publiczne - X Konferencja

Opublikowano: 2016-12-07

W dniu 6 grudnia 2016 r. w Warszawie odbyła się X doroczna konferencja w zakresie zielonych zamówień publicznych zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych.

Wizyta Kierownictwa UZP na Ukrainie

Opublikowano: 2016-12-05

W dniach 24 i 25 listopada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk, wraz z dyrektorem generalnym Urzędu Sebastianem Szaładzińskim oraz dyrektorem Departamentu Prawnego Bogdanem Artymowiczem przebywała w Kijowie.

Debata przedstawicieli środowiska naukowego: System zamówień publicznych - projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju

Opublikowano: 2016-12-02

1 grudnia 2016 r. odbyła się debata przedstawicieli środowiska naukowego na temat kierunków oczekiwanych zmian w obszarze zamówień publicznych.

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)