Slider

Aktualności

Brak wolnych miejsc na X konferencję - Zielone zamówienia publiczne

Opublikowano: 2016-11-18

Uprzejmie informujemy, że wyczerpany został limit miejsc na organizowaną przez Urząd Zamówień Publicznych X Konferencję – Zielone zamówienia publiczne.

Zielone Zamówienia Publiczne - X Konferencja

Opublikowano: 2016-11-18

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych organizuje X doroczną konferencję w zakresie zielonych zamówień publicznych. Konferencja odbędzie się w dniu 6 grudnia br. w Warszawie.

Nowe opinie prawne dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Opublikowano: 2016-11-16

Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych nie tylko wprowadziła nowe, nieznane wcześniej rozwiązania, ale także znacząco zmodyfikowała te przepisy i instytucje, które były dobrze znane praktykom rynku zamówień publicznych, i co do których wykształciło się bogate orzecznictwo. Prezes Urzędu, odnosząc się także do wniosków zainteresowanych podmiotów, uznał za szczególnie warte...

Zielone zamówienia publiczne - IX edycja szkoleń

Opublikowano: 2016-11-10

W dniach 7 i 10 listopada br. odbyły się w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych szkolenia poświęcone tematyce zielonych zamówień publicznych.

Brak miejsc na konferencję ,,Społeczne zamówienia publiczne – potrzeba synergii w wymiarze strategicznym i praktycznym”

Opublikowano: 2016-11-09

Uprzejmie informujemy, że został wyczerpany limit miejsc na organizowaną przez Urząd Zamówień Publicznych ogólnopolską konferencję ,,Społeczne zamówienia publiczne – potrzeba synergii w wymiarze strategicznym i praktycznym”.

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)