Slider

Aktualności

Zielone Zamówienia Publiczne - X Konferencja

Opublikowano: 2016-12-07

W dniu 6 grudnia 2016 r. w Warszawie odbyła się X doroczna konferencja w zakresie zielonych zamówień publicznych zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych.

Wizyta Kierownictwa UZP na Ukrainie

Opublikowano: 2016-12-05

W dniach 24 i 25 listopada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk, wraz z dyrektorem generalnym Urzędu Sebastianem Szaładzińskim oraz dyrektorem Departamentu Prawnego Bogdanem Artymowiczem przebywała w Kijowie.

Debata przedstawicieli środowiska naukowego: System zamówień publicznych - projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju

Opublikowano: 2016-12-02

1 grudnia 2016 r. odbyła się debata przedstawicieli środowiska naukowego na temat kierunków oczekiwanych zmian w obszarze zamówień publicznych.

Konferencja „Udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych”

Opublikowano: 2016-11-30

30 listopada 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych”.

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi została opublikowana

Opublikowano: 2016-11-29

Uprzejmie informujemy, że ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2016 r. pod poz. 1920.

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)