Slider

Aktualności

Seminarium „Praktyka kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”- NABÓR ZAKOŃCZONY

Opublikowano: 2017-05-24

W związku z wyczerpaniem limitu miejsc zakończony został nabór na seminarium pt. „Praktyka kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”, 29 maja 2017 r., Warszawa.

Seminarium "Praktyka kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego" w Warszawie - NABÓR UCZESTNIKÓW

Opublikowano: 2017-05-23

Zapraszamy do udziału w seminarium UZP pt. „Praktyka kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego” w dniu 29 maja 2017 r.

Brak miejsc na szkolenie z zakresu zielonych zamówień publicznych

Opublikowano: 2017-05-18

Uprzejmie informujemy, że wyczerpany został limit miejsc na organizowane przez Urząd Zamówień Publicznych w dniu 23 maja 2017 r. szkolenie z aspektów środowiskowych w zamówieniach publicznych.

Publikacja rozporządzenia dotyczącego kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Opublikowano: 2017-05-18

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 maja 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 951 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.Rozporządzenie stanowi wykonanie...

Zielone zamówienia publiczne - Szkolenia 2017 r.

Opublikowano: 2017-05-18

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniu 23 maja 2017 r. w Warszawie jednodniowe szkolenie z aspektów środowiskowych w zamówieniach publicznych.

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)