Slider

           

Aktualności

Prezydent RP podpisał ustawę odsuwającą w czasie obowiązek elektronizacji zamówień poniżej progów unijnych

Opublikowano: 2018-08-09

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 sierpnia 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającą ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw...

Elektronizacja małych zamówień publicznych

Opublikowano: 2018-08-07

Uchwalona w dniu 20 lipca 2018 r. nowelizacja Prawa zamówień publicznych przesuwa do 1 stycznia 2020 r. termin elektronizacji małych zamówień publicznych, tj. zamówień poniżej progów UE.

Utrudnienia we wnoszeniu odwołań do KIO poprzez platformę ePUAP

Opublikowano: 2018-08-07

Szanowni Państwo! W związku z błędem w systemie ePUAP, w chwili obecnej nie ma możliwości przesłania do Krajowej Izby Odwoławczej na skrzynkę /UZP/DO odwołań zawierających załączniki.

Zaproszenie na szkolenie 23-24 sierpnia 2018 - BRAK MIEJSC

Opublikowano: 2018-08-06

Szanowni Państwo! W dniach 23-24.08.2018 r. w WARSZAWIE odbędzie się dwudniowe, bezpłatne szkolenie nt. udzielania zamówień publicznych.

Zaproszenie na szkolenie 22-23 sierpnia 2018 - BRAK MIEJSC

Opublikowano: 2018-08-06

Szanowni Państwo! W dniach 22-23.08.2018 r. w WARSZAWIE odbędzie się dwudniowe, bezpłatne szkolenie nt. udzielania zamówień publicznych.

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)