Slider

Aktualności

Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Opublikowano: 2016-10-21

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Repozytorium Wiedzy/Prawo zamówień publicznych - Regulacje/Prawo krajowe/Ustawa Pzp, został zamieszczony ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), po nowelizacji ustawą z dnia 22 czerwca 2016...

Informacja o rozpatrzeniu przez Sejm RP Sprawozdania Komisji Gospodarki i Rozwoju o uchwale Senatu RP w sprawie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz o przyjęciu przez Sejm RP poprawek Senatu (druki nr 939 i 912)

Opublikowano: 2016-10-21

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 października 2016 r. Sejm RP rozpatrzył i przegłosował Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o uchwale Senatu RP w sprawie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.W dniu 21 października 2016 r. Sejm RP przyjął wszystkie poprawki Senatu do ustawy o umowie koncesji...

Informacja o zmianach w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych

Opublikowano: 2016-10-18

Uprzejmie informujemy o zmianach ustawy Prawo zamówień publicznych, które weszły w życie w bieżącym miesiącu:1) Z dniem 1 października br. na podstawie art. 46 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U poz. 831) weszły w życie następujące zmiany: Art. 67 ust. 1 pkt 9 otrzymał brzmienie:"9)...

DECYZJA KOMISJI W SPRAWIE STOSOWANIA ART. 34 I 35 DYREKTYWY 2014/25/UE

Opublikowano: 2016-10-13

W dniu 10 października 2016 r. Komisja Europejska przyjęła decyzję wykonawczą nr 2016/1804 dotyczącą szczegółowych zasad stosowania art. 34 i 35 dyrektywy 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

Brak miejsc na szkolenia ze społecznych zamówień publicznych

Opublikowano: 2016-10-13

Wyczerpano limit miejsc na organizowaną przez Urząd Zamówień Publicznych tegoroczną edycję szkoleń pn.,,Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych po zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych”.

Jak wynika z przekazanej dokumentacji, w toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści siwz. Do Zamawiającego zostało skierowane m.in. pytanie dotyczące