„Zielone zamówienia publiczne” - Szkolenia online...
Konferencja UZP dla jednostek administracji rządowej...
Udostępnienie usługi eSendera na Platformie e-Zamówienia...
Przykładowe wzory oświadczeń składanych na podstawie...
Dwudniowe szkolenia online dot. nowego Pzp...