Slider

Aktualności

Planowane szkolenia UZP w Warszawie i w Krakowie

Opublikowano: 2018-11-19

Uprzejmie informujemy, że w okresie pomiędzy 28 listopada a 14 grudnia 2018 r. Urząd planuje zorganizować w Warszawie oraz w Krakowie dwa dwudniowe, bezpłatne, tożsame tematycznie szkolenia dot. udzielania zamówień publicznych.

Konferencja pt. "Problematyka antykorupcji i konfliktu interesów w zamówieniach publicznych" - NABÓR UCZESTNIKÓW

Opublikowano: 2018-11-19

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych Konferencji pt. „Problematyka antykorupcji i konfliktu interesów w zamówieniach publicznych”, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2018. w Warszawie.

Konferencja pt. „Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych – raport z przeprowadzonych badań” - nabór uczestników

Opublikowano: 2018-11-19

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej przez Urząd Zamówień PublicznychKonferencji pt. „Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych – raport z przeprowadzonych badań”, która odbędzie się w dniu23 listopada 2018.w Warszawie.

XIII Konferencja - Zielone zamówienia publiczne pn. "Ochrona powietrza a zamówienia publiczne" - WOLNE MIEJSCA

Opublikowano: 2018-11-16

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych XIII Konferencji - Zielone zamówienia publiczne pn. „Ochrona powietrza a zamówienia publiczne”, która odbędzie się w dniu 22 listopada br. w Warszawie.

Dobre praktyki w zakresie pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w procedurze konkursowej

Opublikowano: 2018-11-15

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczono opracowanie pt. „Dobre praktyki w zakresie pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w procedurze konkursowej”, przygotowane przez międzyresortowy Zespół do spraw Programu GovTech Polska.

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)