Slider

     
Biuletyn Zamówień Publicznych

Biuletyn Zamówień Publicznych – zmiany formularzy w związku ze zmianą ustawy - Prawo zamówień publicznych

Informacja w związku z wejściem w życie w dniu 28 lipca 2016 r. ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

czytaj więcej >
     

Aktualności

Zespół ds. wzorcowych dokumentów i dobrych praktyk w zamówieniach publicznych

Opublikowano: 2016-09-09

Prezes Urzędu Pani Małgorzata Stręciwilk powołała Zespół do spraw przygotowania i upowszechniania wzorcowych dokumentów i dobrych praktyk stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych.

Sejm uchwalił ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Opublikowano: 2016-09-06

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 września 2016 r. podczas 24 posiedzenia, Sejm po rozpatrzeniu i przegłosowaniu Sprawozdania Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi (druki nr 612 i 752) uchwalił ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi w...

Zmiana aktu wykonawczego do ustawy Prawo zamówień publicznych opublikowana w Dzienniku Ustaw

Opublikowano: 2016-09-02

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 1 września 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1386)....

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Opublikowano: 2016-09-01

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 września 2016 r. na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1265) zmianie uległ art. 90 w ust. 1 pkt 1 i art....

Przystąpienie Mołdawii do GPA

Opublikowano: 2016-08-29

W dniu 14 czerwca 2016 r. Mołdawia złożyła w Sekretariacie WTO dokumenty przystąpienia do Porozumienia WTO ws. Zamówień Rządowych (dalej Porozumienie GPA). W wyniku tego, Porozumienie GPA weszło w życie w stosunku do Mołdawii w dniu 14 lipca 2016 r....

Jak wynika z przekazanej dokumentacji, w toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści siwz. Do Zamawiającego zostało skierowane m.in. pytanie dotyczące