Aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień...
Szkolenia online „Społeczne zamówienia publiczne” -...
Pilotaż modułu składania ofert i wniosków...
Sprawozdanie Prezesa UZP za 2020 rok...
Aktualny stan prac nad Platformą e-Zamówienia...