Slider

Aktualności

Przystąpienie Ukrainy do GPA

Opublikowano: 2016-05-31

Uprzejmie informujemy, że Ukraina stała się członkiem Porozumienia ws. Zamówień Rządowych (GPA) od dnia 18 maja 2016 r.

Nowe nabory na eKatalogach

Opublikowano: 2016-05-19

Na Elektronicznej Platformie Katalogów Produktów - eKatalogi uruchomione zostały nowe nabory w branży marketingu i public relations oraz usług specjalistycznych.

Konferencja regionalna w Warszawie

Opublikowano: 2016-05-13

13 maja w Warszawie odbyła się kolejna konferencja pt. „Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych uwzględniające nowe dyrektywy UE i ich wpływ na praktykę udzielania zamówień”

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm w dniu 13 maja 2016 r.

Opublikowano: 2016-05-13

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13 maja 2016 r. podczas osiemnastego posiedzenia Sejmu odbyło się trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

27 maja dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej.

Opublikowano: 2016-05-13

Uprzejmie informujemy, że w związku z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016 r., dzień 27 maja 2016 r. będzie wolny od pracy w Urzędzie Zamówień Publicznych. Informujemy jednocześnie, iż Urząd będzie czynny w sobotę, 4 czerwca 2016 r....

Jak wynika z przekazanej dokumentacji, w toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści siwz. Do Zamawiającego zostało skierowane m.in. pytanie dotyczące