Slider

debata świata nauki o zamówieniach publicznych

Debata przedstawicieli środowiska naukowego: System zamówień publicznych - projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju

1 grudnia 2016 r. odbyła się debata przedstawicieli środowiska naukowego na temat kierunków oczekiwanych zmian w obszarze zamówień publicznych.

czytaj więcej >
 
Konferencja

Konferencja „Udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych”

30 listopada 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych”.

czytaj więcej >
     
Biuletyn Zamówień Publicznych

Biuletyn Zamówień Publicznych – zmiany formularzy w związku ze zmianą ustawy - Prawo zamówień publicznych

Informacja w związku z wejściem w życie w dniu 28 lipca 2016 r. ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

czytaj więcej >
 

Aktualności

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi została opublikowana

Opublikowano: 2016-11-29

Uprzejmie informujemy, że ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2016 r. pod poz. 1920.

DEBATY EKSPERTÓW: System zamówień publicznych - projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju

Opublikowano: 2016-11-28

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Pani Małgorzata Stręciwilk, rozpoczyna debaty z ekspertami i praktykami na temat kierunków oczekiwanych zmian w obszarze zamówień publicznych.

Konferencja pt. „Udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane po nowelizacji ustawy Pzp” - brak miejsc

Opublikowano: 2016-11-28

Uprzejmie informujemy, że wyczerpany został limit miejsc na organizowaną przez Urząd Zamówień Publicznych konferencję pt. „Udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane po nowelizacji ustawy Pzp”.

Konferencja pt. „Udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane po nowelizacji ustawy Pzp”

Opublikowano: 2016-11-25

Urząd Zamówień Publicznych we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa organizuje konferencję pt. „Udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane po nowelizacji ustawy Pzp”.

Wizyta studyjna przedstawicieli Niezależnej Komisji ds. Rozpatrywania Odwołań oraz Departamentu Zamówień Publicznych Ministerstwa Finansów Republiki Kirgistanu

Opublikowano: 2016-11-21

W dniach 17 i 18 listopada br. w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Niezależnej Komisji ds. Rozpatrywania Odwołań oraz Departamentu Zamówień Publicznych Ministerstwa Finansów Republiki Kirgistanu.

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)