Wyniki badań dotyczących konkurencyjności w zamówieniach...
Nowe Prawo zamówień publicznych podpisane przez...
Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich...
Senat przyjął bez poprawek Prawo zamówień...
Porozumienie o dofinansowanie projektu „e-Zamówienia –...