Ankieta dla wykonawców dot. konkurencyjności w...
Nowa era zamówień publicznych - praktyka...
Porozumienie UZP i NFOŚiGW

2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej