Sejm uchwalił zmiany w nowym Prawie...
Nagrania z konferencji dostępne online
Projekt badawczy po weryfikacji formalnej
Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zgodnie...
Szkolenia online „Społeczne zamówienia publiczne”...