Slider

Aktualności

Sąd Najwyższy opublikował informację dotyczącą uchwał w sprawie stosowania art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp i art. 198f ust. 2 zd. 4 ustawy Pzp

Opublikowano: 2017-11-21

Na stronie internetowej Sądu Najwyższego,opublikowany został komunikat o uchwałach SN, dotyczących problematyki wykładni art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp oraz art. 198f ust. 2 zd. 4 ustawy Pzp, które zapadły na skutek zapytań prawnych wystosowanych przez SO w Gdańsku, w związku z rozpoznawanymi przez ten Sąd skargami Prezesa...

XI Konferencja - Zielone zamówienia publiczne

Opublikowano: 2017-11-20

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych XI Konferencji - Zielone zamówienia publiczne, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2017 r. w Warszawie.

Uchwały Sądu Najwyższego w sprawie stosowania art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp i art. 198f ust. 2 zd. 4 ustawy Pzp

Opublikowano: 2017-11-20

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 listopada 2017 r. Sąd Najwyższy pod sygnaturą akt: III CZP 56/17 i III CZP 58/17 podjął uchwały prawne dotyczące problematyki wykładni art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp oraz art. 198f ust. 2 zd. 4 ustawy Pzp....

KONFERENCJA UZP i UMCS pt.. „Praktyczne aspekty stosowania Prawa zamówień publicznych po transpozycji zmienionych dyrektywy UE” - NABÓR UCZESTNIKÓW

Opublikowano: 2017-11-14

Zapraszamy do udziału w konferencji UZP i UMCS pt. „Praktyczne aspekty stosowania Prawa zamówień publicznych po transpozycji zmienionych dyrektywy UE” - Lublin, 24 listopada 2017 r.

Konferencja „Wsparcie integracji społeczno-zawodowej w ramach zamówień publicznych” - DODATKOWY NABÓR UCZESTNIKÓW

Opublikowano: 2017-11-13

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych organizuje konferencję pn. „Wsparcie integracji społeczno-zawodowej w ramach zamówień publicznych”. Wydarzenie odbędzie się 30 listopada 2017 r. w Warszawie.

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)