Aktualny stan prac nad wdrożeniem nowego...
Nowe Pzp w praktyce kontrolerów
Konsultacje – rekomendacje dotyczące dostawy zestawów...
Nowe Pzp na stronie internetowej UZP
Aktualny stan prac nad elektronizacją zamówień...