Slider

   
XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy

Udział Prezes Małgorzaty Stręciwilk w XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy

Prezes UZP, Pani Małgorzata Stręciwilk, uczestniczyła w XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy.

czytaj więcej >
       

Aktualności

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej progi z art. 138g ustawy Pzp

Opublikowano: 2018-09-19

Uprzejmie informujemy o udostępnieniu opinii prawnej dotyczącej zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej progi z art. 138g ustawy Pzp oraz kolejnych przykładowych dokumentów mających stanowić wsparcie w procesie udzielania zamówień......

Zielone zamówienia publiczne - II edycja szkoleń w 2018 r.

Opublikowano: 2018-09-17

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniach 10 i 17 października 2018 r. dwa jednodniowe szkolenia z zakresu zielonych zamówień publicznych.

Odwołanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Opublikowano: 2018-09-14

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 13 września 2018 r. Pani Małgorzata Stręciwilk została odwołana ze stanowiska Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Zmiana przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zmiany w ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Opublikowano: 2018-09-13

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 września 2018 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi wprowadzane ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1693)....

Seminarium UZP: „Elektronizacja zamówień publicznych – praktyka i planowane zmiany” – BRAK MIEJSC

Opublikowano: 2018-08-31

Szanowni Państwo, z przykrością informujemy, iż limit miejsc na seminarium UZP pt. „Elektronizacja zamówień publicznych – praktyka i planowane zmiany” w dniu 11 września 2018 r. został wyczerpany.

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)