Slider

Aktualności

SZKOLENIA CENTRALNE dot. nowelizacji ustawy Pzp – nabór uczestników

Opublikowano: 2016-08-17

Zapraszamy do skorzystania z trzech ostatnich terminów w cyklu szkoleń centralnych dotyczących nowelizacji ustawy Pzp.

Sprawozdawczość klauzule społeczne - podsumowanie i wnioski wynikające z realizacji Zaleceń Rady Ministrów

Opublikowano: 2016-08-10

W dniu 25 lipca br. Rada Ministrów przyjęła dokument pn. „Podsumowanie i wnioski wynikające z realizacji Zaleceń w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych”.

Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD)

Opublikowano: 2016-08-10

Uprzejmie informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD).

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - nowa zakładka w Repozytorium

Opublikowano: 2016-08-05

W Repozytorium wiedzy uruchomiona została nowa zakładka poświęcona Jednolitemu Europejskiemu Dokumentowi Zamówienia (JEDZ)

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 2/2016

Opublikowano: 2016-08-02

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem UZP nr 2/2016, który został udostępniony w Repozytorium wiedzy w dziale "Publikacje".

Jak wynika z przekazanej dokumentacji, w toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści siwz. Do Zamawiającego zostało skierowane m.in. pytanie dotyczące