„NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH” - grudniowe...
Konferencja – Społeczne zamówienia publiczne
Zaproszenie do udziału w konsultacjach
Publikacja nowego Pzp w Dzienniku Ustaw
XIV Konferencja - Zielone zamówienia publiczne...