Zaproszenie do udziału w konsultacjach
Publikacja nowego Pzp w Dzienniku Ustaw
XIV Konferencja - Zielone zamówienia publiczne...
Wyniki badań dotyczących konkurencyjności w zamówieniach...
Nowe Prawo zamówień publicznych podpisane przez...