Slider

Aktualności

Powołanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Opublikowano: 2016-02-08

Uprzejmie informujemy, że z dniem 8 lutego 2016 r. Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło powołała na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Panią Małgorzatę Stręciwilk.

Nowe nabory na Platformie eKatalogi

Opublikowano: 2016-02-05

W bieżącym tygodniu na Elektronicznej Platformie Katalogów Produktów – eKatalogi www.ekatalogi.uzp.gov.pl uruchomiono kolejne nabory.

Żywność i napoje na platformie eKatalogi

Opublikowano: 2016-01-22

Przedsiębiorcy branży spożywczej uzyskali możliwość zamieszczania na udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych Elektronicznej Platformie Katalogów Produktów ofert w kategorii żywność i napoje.

Nowe nabory na Platformie eKatalogi dla branży IT oraz usług naprawczych

Opublikowano: 2016-01-21

Na Elektronicznej Platformie Katalogów Produktów – eKatalogi uruchomiono kolejne nabory.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Opublikowano: 2016-01-20

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Jak wynika z przekazanej dokumentacji, w toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści siwz. Do Zamawiającego zostało skierowane m.in. pytanie dotyczące