Naruszenia dotyczące podwykonawstwa lub podmiotów trzecich

  • Zamówienie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Sątoczno”, naruszenie ustawy Pzp: art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 3, art. 29 ust. 3, art. 41 pkt 15 oraz art. 11 ust. 6, art. 7 ust. 1 w zw. z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) tiret trzeci rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów, art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 3, art. 36 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 46 ust. 4a, art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 36 ust. 1 pkt 17.Zamówienie pn.: „Budowa sieci wodociągowej SUW Korfantów Puszyna” – naruszenie art. 26 ust. 3, art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 90 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) tiret drugi i trzeci rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, art. 22 ust. 3, art. 41 pkt 7 oraz art. 11 ust. 6 ustawy Pzp w zw. z przepisami rozporządzenia w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w BZP. Uchwała KIO z dnia 7 września 2016 r. KIO/KD 54/16.
  • Zamówienie pn.: „Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” – naruszenie art. 22 ust. 4 ustawy Pzp, art. 22 ust. 4 ustawy Pzp w związku z art. 23 ust. 3 i art. 26 ust. 2b ustawy Pzp oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej KIO/KU 65/16.

Pliki

Przejdź do góry strony