Publikacje

Publikacje i opracowania UZP:

Przykładowe społeczne i środowiskowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych (UZP, 2018 r.)

Przykładowe społeczne i środowiskowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych (Większa czcionka)

Stan zrównoważonych zamówień publicznych w 2017 roku - raport (UZP, 2018 r.)

Stan zrównoważonych zamówień publicznych w 2017 roku - raport (Większa czcionka)

Oznakowania ekologiczne - opracowanie zbiorcze (UZP, 2018 r.)

Podręcznik ,,Zrównoważone zamówienia publiczne. Aspekty społeczne i środowiskowe w procedurze udzielania zamówienia w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych” (UZP, 2017 r.)

Podręcznik ,,Zrównoważone zamówienia publiczne. Aspekty społeczne i środowiskowe w procedurze udzielania zamówienia w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych" (Większa czcionka)

Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych (UZP, 2017 r.)

Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji. Nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych - Wyciąg (UZP, 2014 r.)

Opracowania na zlecenie UZP:

Wskazówki dotyczące zastosowania w ramach zamówień publicznych rozwiązań przeciwdziałających oddziaływaniu na środowisko w odniesieniu do poszczególnych elementów inwestycji budowlanej (2021 r.) NOWOŚĆ

Analiza inwestycji budowlanej pod kątem możliwości ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko (2020 r.)

Stosowanie kryterium kosztu opartego na LCC z zastosowaniem metody kalkulacji kosztów cyklu życia dla budynków (2019 r.)

Koszty cyklu życia LCC (2017 r.)

Opracowanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z UZP:

Przewodnik po rynku produktów ekologicznych - Poradnik dla zamawiającego (2018 r.)

Podręczniki Komisji Europejskiej:

Zamówienia publiczne na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym - Wskazówki i dobre praktyk (2018 r.)

Ekologiczne zakupy! Podręcznik (2016 r.)

Zielone zamówienia publiczne - Zbiór dobrych praktyk (tłumaczenie UZP, 2013 r.)

Publikacje UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju):

Zrównoważone zamówienia publiczne. Wytyczne do realizacji (wersja EN)

Pliki

Przejdź do góry strony