Publikacje

Publikacje i opracowania UZP:

Repozytorium - Koszty cyklu życia LCC (2022 r.) NOWOŚĆ

Etykiety ekologiczne - opracowanie (UZP, 2022 r.)  NOWOŚĆ

Raport z badania jakościowego w zakresie zrównoważonych (społecznych i zielonych) zamówień publicznych udzielonych w Polsce w 2020 roku (UZP, 2022 r.)  NOWOŚĆ

Raport z badania jakościowego w zakresie zrównoważonych (społecznych i zielonych) zamówień publicznych udzielonych w Polsce w 2020 roku - wersja zgodna ze standardami WCAG

Przykładowe społeczne i środowiskowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych (UZP, 2018 r.)

Przykładowe społeczne i środowiskowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych (Większa czcionka)

Stan zrównoważonych zamówień publicznych w 2017 roku - raport (UZP, 2018 r.)

Stan zrównoważonych zamówień publicznych w 2017 roku - raport (Większa czcionka)

Oznakowania ekologiczne - opracowanie zbiorcze (UZP, 2018 r.)

Podręcznik ,,Zrównoważone zamówienia publiczne. Aspekty społeczne i środowiskowe w procedurze udzielania zamówienia w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych” (UZP, 2017 r.)

Podręcznik ,,Zrównoważone zamówienia publiczne. Aspekty społeczne i środowiskowe w procedurze udzielania zamówienia w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych" (Większa czcionka)

Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych (UZP, 2017 r.)

Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji. Nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych - Wyciąg (UZP, 2014 r.)

Opracowania na zlecenie UZP:

Wskazówki dotyczące zastosowania w ramach zamówień publicznych rozwiązań przeciwdziałających oddziaływaniu na środowisko w odniesieniu do poszczególnych elementów inwestycji budowlanej (2021 r.) NOWOŚĆ

Analiza inwestycji budowlanej pod kątem możliwości ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko (2020 r.)

Stosowanie kryterium kosztu opartego na LCC z zastosowaniem metody kalkulacji kosztów cyklu życia dla budynków (2019 r.)

Koszty cyklu życia LCC (2017 r.)

Opracowanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z UZP:

Przewodnik po rynku produktów ekologicznych - Poradnik zamawiającego (2022 r.)

Opracowania Komisji Europejskiej:

Assessment of the European Union Green Public Procurement criteria for four product groups (2022 r.)

Study on the implementation of Life Cycle Assessment and Environmental Footprint methods in the context of Public Procurement (2021 r.)

Zamówienia publiczne na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym - Wskazówki i dobre praktyk (2018 r.)

Ekologiczne zakupy! Podręcznik (2016 r.)

Zielone zamówienia publiczne - Zbiór dobrych praktyk (tłumaczenie UZP, 2013 r.)

Publikacje UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju):

Zrównoważone zamówienia publiczne. Wytyczne do realizacji (wersja EN)

Pliki

Przejdź do góry strony