Nowe podejście do zamówień publicznych

Publikacje przygotowane w ramach projektu:

Rok 2013

Efektywne zamówienia publiczne jako rezultat stosowania nowego podejścia do zamówień publicznych

Zamówienia publiczne a innowacyjność MSP

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych

Kontrola udzielania zamówień publicznych prowadzona przez Prezesa UZP

Elektroniczne zamówienia publiczne w wybranych krajach Unii Europejskiej

Rok 2012

Innowacyjne i przedkomercyjne zamówienia publiczne

Przewodnik po nowym podejściu do zamówień publicznych

Nowe podejście do zamówień publicznych. Raport z badań 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych

Kontrola udzielania zamówień publicznych prowadzona przez Prezesa UZP

Rok 2011

Innowacyjne zamówienia publiczne w Polsce - ekspertyza

Nowe podejście do zamówień publicznych Raport z badań 2010/2011

Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce - ekspertyza

Stosowanie trybów negocjacyjnych udzielania zamówień publicznych

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Instrumenty nowego podejścia do zamówień publicznych - broszura informacyjna

Zamówienia publiczne w wybranych państwach Unii Europejskiej

Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych

Kontrola udzielania zamówień publicznych prowadzona przez Prezesa UZP

Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych. Rekomendacje Prezesa UZP

Nowe podejście do zamówień publicznych - wybrane zagadnienia

Rok 2010

Kontrola zamówień publicznych

Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom

Instrumenty elektroniczne w procesie udzielania zamówień publicznych

Nowe podejście do zamówień publicznych - wyzwanie dla zamawiających - szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw

Nowe podejście do zamówień publicznych - szkolenia i doradztwo

Pliki

Przejdź do góry strony