”Umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi – regulacje i praktyka” – 2019.09.24

24 września 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi – regulacje i praktyka” zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.

Prelekcje konferencyjne nie tylko porządkowały wiedzę teoretyczną  na temat umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, ale przede wszystkim przekazywały wiele praktycznych informacji z zakresu funkcjonowania tego rynku oraz doświadczenia konkretnych projektów w ramach udzielania umów koncesji. Uczestnicy mieli możliwość udziału w dyskusji oraz uzyskania odpowiedzi na pytania związane z tematem konferencji.

Prelekcję dotyczącą ram prawnych koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz rynku koncesji w Polsce wygłosiła Małgorzata Gołyńska – Minkiewicz, naczelnik Wydziału Analiz i Monitoringu Rynku w Departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Następnie dr Rafał Cieślak z wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił procedurę wyboru koncesjonariusza na tle przepisów o zamówieniach publicznych, wskazując podobieństwa i różnice.

O tym, czego należy unikać przy zlecaniu umów koncesji na roboty budowlane lub usługi i jakie są najczęściej popełniane w tym obszarze błędy, mówiła Agata Kozłowska, ekspert Instytutu Sobieskiego.

Na koniec mec. Irena Skubiszak – Kalinowska, wykładowca UW i ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, omówiła wybrane projekty realizowane w oparciu o model partnerstwa publiczno-prywatnego, udzielając jednocześnie praktycznych wskazówek i rekomendacji.

Konferencję prowadziła Anita Wichniak-Olczak, dyrektor Departamentu Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych Urzędu Zamówień Publicznych.

Prezentacje wygłoszone podczas konferencji:

Koncesje na roboty budowlane lub usługi - ramy prawne i rynek w Polsce

Procedura wyboru koncesjonariusza na tle przepisów o zamówieniach publicznych - podobieństwa i różnice

Czego unikać przy zlecaniu umów koncesji na roboty budowlane lub usługi – najczęściej popełniane błędy

Zawieranie umowy o PPP – omówienie wybranych projektów, praktyczne wskazówki wraz z rekomendacjami

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony