Orzecznictwo Sądów Administracyjnych z roku 2010

Wyrok Naczelnego Sądu  Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2010 r. (sygn. akt II GSK 1001/09) w  sprawie nałożenia kary pieniężnej z tytułu udzielenia zamówienia  publicznego z naruszeniem przepisów prawa


Wyrok Naczelnego Sądu  Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2010 r. (sygn. akt II GSK 1002/09) w  sprawie nałożenia kary pieniężnej z tytułu udzielenia zamówienia  publicznego z naruszeniem przepisów prawa


Wyrok Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2010 r. (sygn. akt V SA/Wa 1766/10) w   sprawie oddalenia skargi na decyzję Prezesa UZP o nałożeniu  kary pieniężnej z tytułu udzielenia zamówienia publicznego z  naruszeniem przepisów prawa


Wyrok Wojewódzkiego   Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2010 r. (sygn. akt V SA/Wa  1404/10) w   sprawie oddalenia skargi na decyzję Prezesa UZP o nałożeniu   kary pieniężnej z tytułu udzielenia zamówienia publicznego z   naruszeniem przepisów prawa


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 lipca 2010 r. (sygn. akt V SA/Wa 875/10) w sprawie nałożenia kary pieniężnej z tytułu udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów prawa


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 czerwca 2010 r. (sygn. akt II GSK 635/09) w sprawie nałożenia kary pieniężnej z tytułu udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów prawa


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 marca 2010 r. (sygn. akt V SA/Wa 1627/09) (brak uiszczenia wpisu w wymaganej kwocie)


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2010 r. (sygn. akt II GSK 526/09) w sprawie nałożenia kary pieniężnej z tytułu udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów prawa


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego 2010 r. (sygn. akt V SA/Wa 1683/09) (brak uiszczenia wpisu w wymaganej kwocie)


Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lutego 2010 r. (syg. akt SA/Wa 2015/09) w sprawie odrzucenia skargi na czynność Prezesa UZP, która nie podlega kontroli sądowoadministracyjnej

Pliki

Przejdź do góry strony