Seminarium UZP: „Elektronizacja zamówień publicznych – praktyka i planowane zmiany”

11 września 2018 r. w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych seminarium pt. „Elektronizacja zamówień publicznych – praktyka i planowane zmiany”.

Seminarium zrealizowane zostało w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Spotkanie otworzyła Pani Barbara Loba, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych. Następnie Pan Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, zapoznał uczestników z formalno-prawnymi aspektami elektronizacji zamówień publicznych, udzielając jednocześnie odpowiedzi na pojawiające się pytania i wyjaśniając kwestie budzące wątpliwości.

Pan Bartosz Nakielski, Naczelnik Wydziału Kryptografii Departamentu Bezpieczeństwa w Narodowym Banku Polskim, omówił zagadnienia dotyczące podpisu elektronicznego. Przedstawił regulacje prawne, obrazując kwestie teoretyczne praktycznymi przykładami oraz zasygnalizował planowane w tym obszarze zmiany.

Praktyczne wykorzystanie elektronicznej platformy zakupowej w procesie udzielania zamówień publicznych zaprezentował Pan Bartłomiej Wnęk, Dyrektor Biura Zakupów i Zamówień Publicznych Telewizji Polskiej S.A. Wskazał liczne korzyści wynikające z elektronizacji procesu udzielania zamówień, opierając się na własnych pozytywnych doświadczeniach związanych z zastosowaniem takich rozwiązań.

Z kolei tematem prelekcji  Pana Wiesława Zygmunta, Dyrektora Biura Zakupów i Usług Polskiej Grupy Górniczej S.A. było korzystanie z narzędzi elektronicznych w zamówieniach publicznych. Prelegent przekazał praktyczne informacje dotyczące realizowanych przez PGG S.A. projektów informatycznych i elektronizacji procesu zakupu.

Seminarium zakończone zostało wystapieniem Pana Krzysztofa Fijołka, Dyrektora Biura Organizacyjno-Finansowego UZP, który zaprezentował uczestnikom miniPortal - narzędzie wspierające zamawiających i wykonawców w postępowaniach powyżej progów unijnych, przygotowywane przez Urząd Zamówień Publicznych. Od 1 października 2018 r. będą mogli z niego korzystać wszyscy zamawiający aż do momentu pełnego wdrożenia modelu docelowego, tj. Platformy eZamówienia. Będzie to rozwiązanie ogólnodostępne, uniwersalne i nieodpłatne, szczególnie przydatne dla tych zamawiających, którzy nie posiadają własnych narzędzi informatycznych do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Pan Dyrektor omówił zasady działania miniPortalu, który umożliwia w powiązaniu z ePUAP przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny.

Seminarium prowadziła Pani Anita Wichniak-Olczak, Dyrektor Departamentu Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych Urzędu Zamówień Publicznych.

Przedsięwzięcie spotkało się z żywym zainteresowaniem ze strony uczestników, którzy dzięki zaprezentowanym treściom oraz szerokiej możliwości dyskusji i zadawania pytań pozyskali cenny zasób informacji na temat istotnych kwestii związanych z elektronizacją zamówień publicznych. Wartościowymi elementami spotkania oprócz wiedzy teoretycznej były praktyczne przykłady związane z elektronizacją procesu udzielania zamówień publicznych.

PREZENTACJE wygłoszone podczas seminarium:

Formalno-prawne aspekty elektronizacji zamówień publicznych

Podpis elektroniczny – regulacje i praktyka

Elektroniczne zakupy – doświadczenia praktyczne

Korzystanie z narzędzi elektronicznych w zamówieniach publicznych

miniPortal - prezentacja

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony