Zaproszenie do udziału w konsultacjach

W ramach współpracy z przedstawicielami różnych sektorów gospodarki, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zaprasza branżowe zrzeszenia wykonawców dostarczających wyroby medyczne i sprzęt medyczny oraz zrzeszenia reprezentujące zamawiających dokonujących zakupów wyrobów medycznych i sprzętu medycznego - do udziału w konsultacjach w sprawie opracowania wytycznych, rekomendacji lub wzorcowych dokumentów dotyczących zakupu wyrobów i sprzętu medycznego.

Obecnie nie ma rekomendacji dla zamawiających i wykonawców z obszaru zakupów wyrobów i sprzętu medycznego. W związku ze zbliżającym się wejściem w życie nowego Prawa zamówień publicznych, nadarza się okazja, aby tę lukę zapełnić wartościowym dokumentem wypracowanym wspólnie przez przedstawicieli zrzeszeń branżowych wykonawców oraz przez organizacje zrzeszające zamawiających.

Mając powyższe na względzie zapraszamy branżowe zrzeszenia wykonawców  dostarczających wyroby i sprzęt medyczny oraz organizacje zrzeszające zamawiających z tego obszaru do udziału za pośrednictwem swoich przedstawicieli w konsultacjach. Ideą konsultacji jest weryfikacja czy stworzenie wytycznych we wspomnianym wyżej zakresie jest potrzebne, a w późniejszym czasie ewentualne wspólne opracowanie takich wytycznych lub innych dokumentów.

Konsultacje zaplanowane zostały na 12 marca i odbędą się w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych przy ul. Postępu 17A w Warszawie.

Czekamy na zgłoszenia do piątku, 6 marca br. na mailowy adres: konsultacje@uzp.gov.pl. Niniejszy adres mailowy służy tylko do zgłaszania uczestnictwa w omawianych konsultacjach.

Prosimy o podawanie w zgłoszeniu imion i nazwisk osób, które będą reprezentowały dane zrzeszenie.

Przejdź do góry strony