Zaproszenie do udziału w konsultacjach

W ramach współpracy z przedstawicielami różnych sektorów gospodarki, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zaprasza branżowe zrzeszenia firm informatycznych do udziału w konsultacjach dot. potrzeby aktualizacji wytycznych dla zamawiających dotyczących udzielenia zamówień publicznych na systemy informatyczne (Link do wytycznych z 2009 r.) oraz na dostawę zestawów komputerów (Link do wytycznych z 2012 r.)

W dobie powszechnej elektronizacji i cyfryzacji naszej rzeczywistości, zamówienia publiczne na systemy informatyczne oraz na dostawę zestawów komputerów stanowią istotną część udzielanych zamówień. Jednocześnie idea wytycznych może zostać odpowiedzialnie zrealizowana tylko przy współudziale uczestników rynku.

Mając powyższe na względzie zapraszamy branżowe zrzeszenia firm informatycznych do udziału za pośrednictwem swoich przedstawicieli w konsultacjach. Ideą konsultacji jest weryfikacja czy aktualizacja wytycznych we wspomnianym wyżej zakresie jest potrzebna, a w późniejszym czasie ewentualne opracowanie zaktualizowanych wytycznych.

Konsultacje zaplanowane zostały na 20 listopada i odbędą się w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych przy ul. Postępu 17A w Warszawie.

Czekamy na zgłoszenia do 15 listopada 2019 r. na mailowy adres: konsultacje@uzp.gov.pl. Niniejszy adres mailowy służy tylko do zgłaszania uczestnictwa w omawianych konsultacjach.

Prosimy o podawanie w zgłoszeniu imion i nazwisk osób, które będą reprezentowały dane zrzeszenie.

Przejdź do góry strony