Środki ochrony prawnej w ustawie Prawo zamówień publicznych

Zapraszamy do lektury opracowania poświęconego środkom ochrony prawnej z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Środkami ochrony prawnej na gruncie tej ustawy są: odwołanie, które rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza oraz  skarga na orzeczenie Izby oraz na postanowienie Prezesa Izby o zwrocie odwołania (art. 519 ust. 1  Pzp ustawy Pzp), która rozpoznawana jest przez Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Zamówień Publicznych.

Celem opracowania jest przybliżenie funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej na gruncie ustawy Pzp. Materiał zawiera informacje na temat przepisów w tym zakresie oraz omówienie poszczególnych środków ochrony prawnej ze wskazówkami praktycznymi.

Dodatkowo, w formie edytowalnej, załączone zostały przykładowe wersje odwołania, odpowiedzi na odwołanie oraz przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W USTAWIE Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ODWOŁANIE

PRZYSTĄPIENIE DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

ODPOWIEDŹ NA ODWOŁANIE

Przejdź do góry strony