Schematy przebiegu postępowań w trybie podstawowym

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się oraz do korzystania ze schematów przebiegu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach trybu podstawowego.

Eksperci Urzędu Zamówień Publicznych przygotowali 3 warianty, zgodnie z regulacjami nowego Prawa zamówień publicznych. Schematy uwzględniają więc postępowanie bez negocjacji, postępowanie z możliwością negocjacji, a także postępowanie, w którym negocjacje są obligatoryjne.

Przygotowane schematy mają wesprzeć Zamawiających w sprawnym przeprowadzeniu całego postępowania.

WARIANT 1 – bez negocjacji

WARIANT 2 – z możliwością negocjacji

WARIANT 3 – obligatoryjność negocjacji

Profesjonalizacja

Przejdź do góry strony