Rekordowy orzeczniczy rok Krajowej Izby Odwoławczej!

Szanowni Państwo,

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że właśnie przed chwilą, Krajowa Izba Odwoławcza rozstrzygnęła odwołanie nr 3500 w bieżącym roku! Wiemy już, że rok 2021 będzie rekordowym jeśli chodzi o wpływ i liczbę rozstrzygniętych odwołań przez KIO. Nie sposób nie zwrócić również uwagi na tylko 186 spraw, które są aktualnie (łącznie ze sprawami, które już wpłynęły dzisiaj)  w referacie Izby.

Rok 2021 to niełatwy czas dla Krajowej Izby Odwoławczej. Rekordowy wpływ odwołań w połączeniu z wyzwaniami pandemicznymi i presją związaną ze sprawnym rozstrzyganiem spraw  spowodowały, że członkowie KIO stanęli przed bardzo trudnym zadaniem.

Dane na ten moment wskazują, że Izba zdała ten test i cały czas jest liderem wśród organów orzekających w Polsce. Dzięki wzmożonej aktywności orzeczniczej, a także dzięki usprawnieniom organizacyjnym, udało się Izbie osiągnąć te znakomite wyniki.

Mając powyższe na względzie, chciałbym podziękować Członkom i Kierownictwu Izby za zaangażowanie i determinację jakie wkładają w wypełnianie swoich obowiązków oraz pogratulować imponujących wyników Izby.

Hubert Nowak,

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Przejdź do góry strony