Dokumenty wzorcowe – wstępne konsultacje rynkowe

Wstępne konsultacje rynkowe to istotna forma pozyskiwania wiedzy dotyczącej przedmiotu zamówienia, jak również ważne narzędzie dla Wykonawców. Dzięki ich przeprowadzeniu Zamawiający ma możliwość zidentyfikowania najnowszych rozwiązań technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem postępowania. Wstępne konsultacje rynkowe to narzędzie, dzięki któremu łatwiej o zastosowanie rozwiązań innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie, a także proekologicznych. Z drugiej strony Wykonawcy, dzięki uczestnictwu we wstępnych konsultacjach rynkowych, mają możliwość zaprezentowania dostępnych rozwiązań technologicznych, a także poznania w dużo szerszym niż zazwyczaj zakresie potrzeb Zamawiającego związanych z konkretnym zamówieniem.

Dostrzegając niezwykle pozytywną rolę wstępnych konsultacji rynkowych dla wszystkich stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Urząd Zamówień Publicznych przygotował praktyczne wzorcowe dokumenty. Obejmują one przykładowy regulamin prowadzenia takich konsultacji, wzór ich ogłoszenia, a także wzór zgłoszenia do udziału w konsultacjach.

Przygotowane dokumenty pozwolą na sprawną organizację wstępnych konsultacji rynkowych, które w istotny sposób mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności procesu udzielania zamówień publicznych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się i korzystania z przygotowanych wzorców.

REGULAMIN WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

Przejdź do góry strony