Czy zamawiający może określić inny sposób spełniania warunków przez pojedynczego wykonawcę a inny przez konsorcjum wykonawców? (2020-10-29)

Zgodnie z przepisami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może określić inny sposób spełnienia warunków przez pojedynczego wykonawcę a inny przez konsorcjum. Uprawnienie takie daje zamawiającemu przepis art. 117 ust. 1 nowej ustawy Pzp, który  stanowi, że zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony sposób spełniania przez konsorcjum warunków udziału w postępowaniu, o ile jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne.

Przejdź do góry strony