Wręczenie nagród w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych 2018 – 2019

Na konkurs wpłynęło 21 prac magisterskich. Kapituła przyznała trzy nagrody ufundowane przez Katedrę Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pierwszą nagrodę otrzymał Pan Mariusz Kacperkiewicz (Uniwersytet Warszawski) za pracę magisterską pt. Granice swobody umów przy udzielaniu zamówień publicznych. Ograniczenia możliwości zmiany umowy wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (promotor: Prof. dr hab. Adam Brzozowski)

Drugą nagrodę otrzymała Pani Maria Hejda (Uniwersytet Wrocławski) za pracę magisterską pt. Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (promotor: Prof. dr hab. Tadeusz Kocowski)

Trzecią nagrodę trzymała Pani Anna Body (Uniwersytet Jagielloński) za pracę magisterską pt. Prawne i ekonomiczne aspekty partnerstwa publiczno- prywatnego (promotor: Prof. dr hab. Jan Zimmermann)

Nagrody zostały wręczone w czasie Gali z okazji XXV-lecia istnienia Urzędu Zamówień Publicznych. Wydarzenie zorganizowane w Filharmonii Narodowej odbywało się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

Nagrody w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych 2018 – 2019

Przejdź do góry strony