Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych

Urząd Zamówień Publicznych oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłaszają konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych.

Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie zostały określone w Regulaminie.

Tematyka prac dotyczyć może zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane i usługi. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2021 r.

Najlepsza praca w konkursie zostanie nagrodzona nagrodą pieniężną w wysokości 10.000 złotych. Zgodnie z Regulaminem, kapituła konkursu, oprócz głównej nagrody, może przyznać maksymalnie 3 wyróżnienia.

W skład kapituły konkursu wchodzą:

 • Przewodniczący Kapituły - prof. dr hab. Tadeusz Włudyka
 • Zastępca Przewodniczącego Kapituły - Mateusz Winiarz
 • Sekretarz Kapituły - dr Izabela Fundowicz
 • Członkowie Kapituły:
  • dr Elżbieta Adamowicz
  • prof. dr hab. Andrzej Borowicz
  • dr Izabela Fundowicz
  • prof. dr hab. Karol Kiczka
  • prof. dr hab. Katarzyna Kokocińska
  • prof. dr hab. Tadeusz Kocowski
  • prof. dr hab. Henryk Nowicki
  • dr Justyna Pożarowska
  • dr Marcin Smaga
  • prof. dr hab. Ryszard Szostak
  • prof. dr hab. Marek Szydło

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 28 lutego 2022 r.

Do zgłoszonej pracy należy dołączyć:

 • wypełniony i podpisany formularz  zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia);
 • wypełniony i podpisany formularz danych osobowych oraz zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych - uczestnik Konkursu (załącznik nr 2 i 3) oraz Oświadczenia uczestnika Konkursu (załącznik nr 4);
 • dokument wystawiony przez właściwą uczelnię poświadczający złożenie i obronienie przesłanej pracy;
 • opinię lub recenzję promotora i recenzenta zgłaszanej pracy;
 • wypełniony i podpisany formularz danych osobowych - promotora pracy oraz zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych - promotora pracy (załącznik nr 5 i 6);
 • wypełniony i podpisany formularz danych osobowych – recenzenta pracy oraz zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych – recenzenta pracy (załącznik nr 7 i 8).

Pracę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w formie elektronicznej na adres: konkurs.mgr@uzp.gov.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

Plakat

Przejdź do góry strony