Konferencja UZP „Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi – regulacje i praktyka” - 2018.12.14

14 grudnia 2018 r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez UZP konferencja pt. „Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi – regulacje i praktyka”.

Konferencję otworzyła Pani Barbara Loba - Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Formalnoprawne podstawy zawierania umów koncesyjnych zawarte w Ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi przedstawiła Pani Agata Kozłowska, ekspert Instytutu Sobieskiego. W dalszej części konferencji omówiła ona również ryzyka związane ze współpracą publiczno-prywatną i możliwości ich minimalizowania w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji.

Na pytanie, kiedy i dlaczego partner prywatny jest wybierany w formule koncesji lub PPP w trybie Ustawy o umowie koncesji, odpowiadał w swoim wystąpieniu ekspert z tego zakresu, Pan Marcin Wawrzyniak.

Pan Mateusz Winiarz z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentował temat koncesji na roboty budowlane lub usługi w świetle ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Praktyczne zagadnienia, w tym konkretne przypadki dotyczące stosowania przepisów Ustawy o umowie koncesji wskazał Pan dr Rafał Cieślak z Uniwersytetu Warszawskiego.

Obrady konferencji moderowała Pani Anita Wichniak-Olczak, Dyrektor Departamentu Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych UZP.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami wygłoszonymi podczas konferencji.


Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi – formalnoprawne podstawy zawierania umów koncesyjnych

Koncesja czy PPP w trybie Ustawy o umowie koncesji? – kiedy i dlaczego partner prywatny jest wybierany w tej formule

Ryzyka związane ze współpracą publiczno-prywatną – w jaki sposób uniknąć negatywnych konsekwencji

Koncesje na roboty budowlane lub usługi w świetle ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Praktyczne zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów Ustawy o umowie koncesji – case study

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony