Dziś i jutro zamówień publicznych - XII Konferencja Naukowa 2019.10.7-8

Przedstawiciele świata nauki oraz eksperci-praktycy z dziedziny zamówień publicznych spotkali się w dniach 7-8 października 2019 r. w Olsztynie na dwunastej już konferencji naukowej UZP pt. „Dziś i jutro zamówień publicznych”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane we współpracy Urzędu Zamówień Publicznych i  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Obrady konferencji podzielono na pięć paneli tematycznych. Przedmiotem obrad były zagadnienia aktualnej kondycji systemu zamówień publicznych, omówiono też interesujące kwestie związane z praktyką udzielania zamówień, w tym planowaniem, udzielaniem i realizacją zamówień publicznych. W programie znalazły się również zagadnienia dotyczące konkurencyjności na rynku zamówień publicznych oraz profesjonalizacji kadr zajmujących się szeroko rozumianym procesem udzielania zamówień publicznych.

Główny punkt ciężkości obrad konferencji przypadł na tematy dotyczące przyszłości zamówień publicznych. Zagadnienia nowego Prawa zamówień publicznych (uchwalonego 11.09.2019 r.) i aktualnych kierunków rozwoju zamówień publicznych w Polsce i Europie były poruszane nie tylko w ramach panelu przebiegającego pod hasłem „przyszłość zamówień publicznych”, ale przewijały się w trakcie obrad całej konferencji, stanowiąc jednocześnie przedmiot ożywionej dyskusji.

Relacja z konferencji w Radiu UWM


Prezentacje konferencyjne udostępniamy poniżej.

Prawo do dostępu do zamówienia publicznego jako prawo podmiotowe wykonawcy (?)

Dialog techniczny  - analiza obowiązujących i przyszłych rozwiązań prawnych

Ocena działań naprawczych wykonawcy w świetle orzecznictwa i regulacji nowego Pzp

Procedura uproszczona jako nowe narzędzie udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej progów UE

Regulacje dotyczące równowagi stron umowy w sprawie zamówienia publicznego na gruncie nowego Pzp

Konkurs jako metoda zamawiania innowacji przez administrację

Zamówienia w drugim wieku maszyny

Mankamenty procedury selekcyjnej zamówień publicznych na polskim rynku budowlanym

Kadry procesów zakupowych a kadry zamówień publicznych

Profesjonalizacja rynku w zadaniach organów właściwych w sprawach zamówień publicznych przewidzianych w nowym Pzp

Działania w celu wspierania profesjonalizacji kadr w systemie zamówień publicznych

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony