Raporty i Przewodniki

Podsumowanie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dziedzinie zamówień publicznych w 2016 r.

Guide on dealing with innovative solutions in public procurement. 10 elements of good practice (2007)

Europejski kodeks najlepszych praktyk ułatwiających dostęp MSP do zamówień publicznych (2008)

Raport Montiego - A new strategy for the Single Market at the service of Europe's economy and society (2010)

Raport "Evaluation of SME's access to public procurement markets in the EU" (2010)

Dokument roboczy Komisji Europejskiej dotyczący stosowania europejskiego prawa zamówień publicznych w przypadku współpracy pomiędzy zamawiającymi (partnerstwo publiczno – publiczne) - dokument w polskiej wersji językowej (2011)

INNE

e-Certis

IMI

Pliki