Naruszenia dotyczące braku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

  • Zamówienie na Zagospodarowanie odpadów komunalnych przeprowadzone przez Gminę Rzekuń – naruszenie art. 7 ust. 1 i 3, art. 10 ust. 1, art. 40 ust. 1 oraz art. 48 ust. 1 ustawy Pzp. Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 listopada 2018 r. KIO/KD 41/18

Pliki

Przejdź do góry strony