Rekomendacje dotyczące zamówień publicznych na systemy informatyczne

Oddajemy w Państwa ręce I tom Rekomendacji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne. Dokument zawiera praktyczne wskazówki dotyczące  działań, jakie Zamawiający powinien rozważyć na etapie planowania i przygotowywania postępowania dotyczącego systemu informatycznego, jak również wpływu decyzji inicjujących proces zakupowy na dalsze losy postępowania.

Przygotowując Rekomendacje, postawiliśmy sobie jako cel, aby dokument służył Państwu na co dzień, a nie był tylko kolejną pozycją w podręcznej biblioteczce. Dlatego do współpracy zaprosiliśmy znakomitych ekspertów - przedstawicieli branży informatycznej w ramach grupy roboczej ds. systemów informatycznych. Dziękuję wszystkim reprezentantom zrzeszeń branżowych, którzy aktywnie włączyli się w prace nad rekomendacjami: z Izby Gospodarki Elektronicznej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Polskiego Związku Ośrodków Przetwarzania Danych, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego - ZIPSEE Cyfrowa Polska.

Mając na celu jak najszybsze podzielenie się z Państwem wypracowanymi materiałami, postanowiliśmy o sekwencyjnym publikowaniu kolejnych tomów Rekomendacji w miarę ich powstawania. Począwszy od tomu II materiały wchodzące w ich skład będą poddawane konsultacjom publicznym. I w tym zakresie będziemy liczyć na Państwa konstruktywne uwagi, które pozwolą na wypracowanie dokumentów stanowiących istotną, praktyczną pomoc w przygotowaniu postępowań.

Należy podkreślić, że zarówno ten, jak i kolejne tomy Rekomendacji, są przygotowywane z uwzględnieniem  stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2021 r., zachowają zatem swoją aktualność po wejściu w życie nowej ustawy Pzp.

Chcielibyśmy, aby te i kolejne sformułowane we współpracy z branżami  rekomendacje stały się inspiracją dla uczestników rynku do poszukiwania odpowiedniego trybu, a także do przeprowadzania analiz uwzględniających szereg zmiennych, które decydują o ostatecznym kształcie zamówienia.

Hubert Nowak
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Pliki

Przejdź do góry strony