Sprawozdawczość - klauzule społeczne - PRZYPOMNIENIE

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o obowiązku sprawozdawczym z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Termin na złożenie przez kierowników jednostek administracji rządowej sprawozdania za 2015 r. upływa 1 marca br. Do celów sprawozdawczych należy skorzystać z aplikacji internetowej http://klauzule.uzp.gov.pl. Rekomendowaną przeglądarką jest Google Chrome.

Jednocześnie informujemy, iż obowiązek sprawozdawczy wynika z przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 28 lipca 2015 r. „Zaleceń w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych”.

Czytaj więcej ....

Przejdź do góry strony