Sprawozdawczość - klauzule społeczne

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o obowiązku sprawozdawczym wynikającym z przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 28 lipca 2015 r. „Zaleceń w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych”. W świetle ww. dokumentu, kierownicy jednostek administracji rządowej zobowiązani są do przekazywania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych corocznej informacji o stosowaniu klauzul społecznych przy udzielaniu zamówień publicznych.

Więcej informacji dostępnych TUTAJ

Przejdź do góry strony