Odwieszenie postępowań przed KIO – opublikowanie Ustawy w Dzienniku Ustaw

(Informacja z 15 maja 2020 r.)

W Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Tym samym Krajowa Izba Odwoławcza wraca do orzekania w normalnym trybie.

Jednocześnie dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom postępowań odwoławczych zostaną wprowadzone wytyczne w zakresie nowej organizacji rozpraw i posiedzeń przed KIO. Zostaną one zamieszczone na stronie internetowej Urzędu oraz profilach w mediach społecznościowych

Przejdź do góry strony