Nowelizacja tzw. Ustawy o COVID-19 opublikowana w Dzienniku Ustaw

(Informacja z 1 kwietnia 2020 r.)

W Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Serdecznie zapraszamy do lektury! Najważniejsze rozwiązania z punktu widzenia rynku zamówień publicznych omówione zostały w tym artykule.

Przejdź do góry strony