Udział Pani Barbary Loby, Wiceprezes UZP w konferencji "Prawo do przedsiębiorczości" organizowanej przez Parp - Radom

2018 r.

Udział Pani Barbary Loby, Wiceprezes UZP w konferencji "Prawo do przedsiębiorczości" organizowanej przez Parp w Radomiu.

Przejdź do góry strony