Konferencja UZP w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne,  organizuje ogólnopolską konferencję w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych.

Rekrutacja na konferencje i seminaria odbywa za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczanego na stronie internetowej UZP przed terminem konkretnego przedsięwzięcia.