Konferencja dot. umowy koncesji na roboty budowlane i usługi – nabór uczestników

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi w świetle przepisów nowej ustawy – stan prawny i praktyczne zastosowanie” w Warszawie.