Departament Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych

Dyrektor: Anita Wichniak-Olczak

tel. (22) 458 77 07

Departament Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych realizuje zadania z zakresu koordynacji działań związanych z przygotowaniem i upowszechnianiem programów szkoleniowych, organizuje i inspiruje przedsięwzięcia edukacyjne, opracowuje i upowszechnia materiały szkoleniowe oraz monitoruje funkcjonowanie systemu zamówień publicznych, opracowuje i gromadzi materiały analityczne dotyczące funkcjonowania krajowego i wspólnotowego rynku zamówień publicznych.

Do zadań Departamentu realizowanych przez Wydział Informacji i Edukacji należy m.in.:

 1. w zakresie informacji:
  • zamieszczanie i aktualizacja informacji w serwisie internetowym Urzędu.
 2. w zakresie edukacji:
  • upowszechnianie zasad udzielania zamówień publicznych  oraz dobrych praktyk i wzorcowych dokumentów wśród podmiotów uczestniczących w systemie zamówień publicznych;
  • opracowywanie programów szkoleń, organizowanie oraz inspirowanie działań edukacyjnych z zakresu zamówień publicznych;
  • inspirowanie oraz koordynowanie przedsięwzięć wydawniczych dotyczących problematyki zamówień publicznych;
  • przygotowanie Planu działań edukacyjno - wydawniczych Urzędu Zamówień Publicznych oraz sprawozdania z realizacji działań edukacyjno - wydawniczych.

Do zadań Departamentu realizowanych przez Wydział Analiz należy m.in.:

 1. opracowywanie metodologii oraz monitorowanie i analiza funkcjonowania systemu zamówień publicznych oraz  analiza zjawisk zachodzących na rynku zamówień publicznych.
 2. gromadzenie oraz analiza opracowań, materiałów i wydawnictw dotyczących krajowego i wspólnotowego rynku zamówień publicznych;
 3. opracowywanie danych statystycznych dla Komisji Europejskiej;
 4. opracowywanie okresowych sprawozdań z funkcjonowania systemu zamówień publicznych.
Przejdź do góry strony